Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
MN-VALG 2023

Valgresultatet av MN-fakultetsstyrevalg 2023 – 2024

Her er de nye fakultetsstyrerepresentantene for Gr. B og Gr. D for perioden 01.08.2023 - 31.07.2024! Det viser resultatet etter vårens valg.

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Valgresultat MN-fakultetsstyrevalg 2023

Gruppe B
følgende kandidater vil representere gruppe B (midlertidig vitenskapelig tilsatte) i fakultetsstyret i perioden 01.08.2023 - 31.07.2024:

Valgt som medlem:
Wiktoria Szapoczka

Valgt som varamedlem:
1: Katharina Stracke
2: Sondre Bolland

Gruppe D
følgende kandidater vil representere gruppe (studentene) i fakultetsstyret i perioden 01.08.2023 - 31.07.2024:

Valgt som medlem:
Oscar Dos Santos Kvalsvik
Mina Frøshaug

Valgt som varamedlem:
1: Jonas Vestye Andreassen
2: Anna Christensen Mathiassen
3: Carl August Brechan

Eventuelle klager må være valgstyret i hende innen 7. juni 2023

Valget begynner kl. 09:00 den 23. mai og avsluttes kl. 12:00 den 25. mai 2023


STEM HER - valget vårt vil kun være synlig i ovenstående tidsperiode.

- Når du åpner lenken får du opp en liste over de valgene du kan stemme ved (fakultetsstyret og instituttråd) i år.

- Informasjon om de ulike kandidatene finner du i fanen under.

Godt valg! 

Vi presenterer kandidatene som stiller til fakultetsstyrevalg for perioden 01.08.2023 – 31.07.2024

Gr. B kandidatene (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling):
Katharina Stracke
Foreslått av:
Natascha Bartsch
Kirill Jefimov
Alexis Reanna Lanza

Sondre Bolland
Foreslått av: Nominasjonskomiteen

Wiktoria Szapoczka
Foreslått av: Nominasjonskomiteen


Gr. D (studentene): 
Anna Christensen Mathiassen
Foreslått av:
Victoria Semm Liseth

Oscar Dos Santos Kvalsvik
Foreslått av:
Nhat Son Bui
Victoria Olsvold
Sunniva Våtevik
Mai Lin Rykkje Bakke

Carl August Brechan
Foreslått av:
Jonas Vestye Andreassen

Mina Frøshaug
Foreslått av: Nominasjonskomiteen

Jonas Vestye Andreassen
Foreslått av:
Carl August Brechan

Forslagsfristen er 20. mars kl. 12:00

Valgperioden er 23. - 25. mai 2023. Valget beynner 23. mai kl. 09:00 og avsluttes 25. mai kl. 12:00.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til fakultetsstyret:

  • Forslaget må være skriftlig.
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12:00 den 20. mars 2022.

Forslagene skal sendes på e-post til gry.parker@uib.no.

 

Valg av følgende medlemmer til fakultetsstyret

Gruppe B - 1 representant og minst 2 varamedlemmer av og blandt gruppe B (representanter for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling) 

Gruppe D - 2 representanter og minst 2 varamedlemmer av og blandt gruppe D (studentene) 

Manntall, liste over stemmeberettigede, valgbarhet og forslagsrett

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf § 6 Valgreglement for UiB.

Gr. B - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Du kan stille til valg dersom du, når valget starter:- er midlertidig vitenskapelig ansatt i undervisnings- eller forskerstilling- dersom du er engasjert for minst ett år i minst halv stilling eller- har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling

Gr D - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Den som er valgbar har forslagsrett.

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no.

Valgreglement for UiB.

Valgstyret MN-fak. våren 2023

Gr A: fast vitenskapelig tilsatte:
Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyret
Vara: Yushu Li, førsteamanuensis, Matematisk institutt

Gr. A: fast vitenskapelig tilsatte:
Jorun Egge, professor, Institutt for biovitenskap
Vara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt

Gr. B: midlertidig vitenskapelig tilsatte:
Mathias Myrtveit Sæther, stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi
Vara: Eivind Nag Mosland, stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi

Gr. C: teknisk og administrativt tilsatte:
Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikk
Vara: Ole Tumyr, overingeniør, Institutt for geovitenskap

Gr. D: studentene:
Matias Helleve, master student, Institutt for fysikk og teknologi
Vara: Juli Grønaas Kvamme, master student, Institutt for fysikk og teknologi

Sekretær valgstyret: Gry E. Parker