Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
#ISF23 – Ilulissat Science Forum 2023

UiB utvider tilstedeværelsen i Grønland

Klimakonferansen Ilulissat Science Forum ble arrangert for første gang, 2.-4. oktober. Det hele startet med offisiell åpning av lokalet ILLU Science and Art Hub, hvor UiB-professor Kerim Nisancioglu og forskningsprosjektet ClimateNarratives legger til rette for samarbeid med lokalbefolkningen.

ILLU Science and Art Hub midt i den fargerike trehusbebyggelsen
Foto/ill.:
Håvard Kroken Holme/ UiB

Hovedinnhold

#ISF2023: Ilulissat Science Forum 2023

UNIKT: Gjennom langvarig tilstedeværelse i Grønland og tett kontakt med lokalbefolkningen har UiB etablert et helt annet samarbeid for forskningen enn det som er vanlig i Arktis. Med etableringen av ILLU Science and Art Hub og gjennomføringen av Ilulissat Science Forum er målet å gjøre forskning tilgjengelig i en kontekst som er relevant for de som bor der.

Produsent:
Håvard Kroken Holme/ UiB

- Med Ilulissat Science Forum setter vi fokus på klima, bærekraftig utvikling, turisme og næringslingsliv i Vest-Grønland – en av de mest spennende plassene i Arktis akkurat nå, sier Nisancioglu. 

Forskerforumet startet med åpningen av det 350m store ILLU Science and Art Hub. Ordet «Illu» betyr hjem på grønlandsk, og glede på samisk. Huset ligger midt i den fargerike trehusbebyggelsen i byen. Like ved barnehage og skole, med bolighus som nærmeste naboer. Her vil UiB etablere et møtested hvor lokalbefolkningen kan komme innom for en uformell kaffeprat og diskutere, og hvor ungdommen kan inspireres til å lære mer om klima.  

Ordfører Palle Jeremiassen holder åpningstale

ÅPNER ILLU: Avannaata-ordfører Palle Jeremiassen holder sin åpningstale for åpningen av ILLU Science and Art Hub, og for første utgave av Ilulissat Science Forum.

Foto/ill.:
Håvard Kroken Holme

Avannaata-ordfører Palle Jeremiassen, Norges ambassadør til Grønland og Danmark Katja Nordgaard og UiBs viserektor Gottfried Greve var alle svært begeistret i sine taler: 

- La oss hente inspirasjon fra dette fantastiske stedet, og arbeide sammen som nordiske naboer i kampen mot klimaendringene, bevare naturskatter og sikre fremtidige generasjoner en mer bærekraftig framtid, sa Katja Nordgaard i sin tale. 

Ambassadør Katja Nordgaard om forskningsprosjektet ClimateNarratives

EKSEMPEL TIL ETTERFØLGELSE: Norges ambassadør til Grønland og Danmark, Katja Nordgaard, er imponert over hvordan UiB skaper langvarige bånd til Ilulissat og Grønland.

Produsent:
Håvard Kroken Holme/ UiB

- Mitt håp for ILLU er å skape et knutepunkt hvor Norge møte Grønland, hvor Bergen møter Ilulissat, hvor kunst er i dialog med vitenskap og hvor folk kommer i kontakt med forskerne, sa Gottfried Greve.  

Gottfried Greve holder åpningstale

VIKTIG DIALOG: UiBs viserektor, Gottfried Greve, har troen på at dialogen med grønlenderne vil gi veldig mange gode resultater. - For Universitetet i Bergen er det viktig å være med på den dialogen, sier han.

Foto/ill.:
Håvard Kroken Holme

Avannaata Kommunia, Kongelig Norsk ambassade i København og Universitetet i Bergen stod for hver sine sesjoner i programmet, som til sammen utgjorde en rikholdig bukett av et program tre dager til ende; båttur blant isfjell, kunst, konsert, presentasjoner og panelsamtaler. 

Første post på programmet etter den offisielle åpningen var samtaler om klimaendringene, der lokale stemmer fortalte om sin opplevelse av dem. En gruppe elever fra Mathias Storch School viste egenprodusert video.

Climate change in Ilulissat in 2022

SKOLEPROSJEKT: På Mathias Storch School er de svært interessert i klima. Denne filmen tar for seg elevenes observasjoner av klimaendringene.

Produsent:
Mathias Storch School

Skolebarna fortalte om sine håp for framtiden til stor interesse fra publikum. I salen satt omkring 80 klimaengasjerte deltakere og eksperter fra Grønland, Danmark, Frankrike, Sveits, Tyskland, USA og Norge. Også familiene til skolebarna tok del i denne seansen. 

Ambassadør Nordgaard om møtet med de unge grønlenderne på #ISF2023

HJERTESKJÆRENDE: Ambassadør Katja Nordgaards oppsummering etter å ha lyttet til skolebarnas perspektiver på klimaendringene.

Produsent:
Håvard Kroken Holme/ UiB

Bryter med tradisjonelt forskningsarbeid – gir tilbake til lokalbefolkningen

- Med ILLU og Ilulissat Science Forum vil vi bryte med måten forskningsarbeid er utført på – hvor forskere gjentatte ganger gjennomfører feltarbeid med avanserte farkoster og utstyr og uthenter masse informasjon, for så å reise fra stedet uten å være i kontakt med lokalbefolkningen, sier Nisancioglu. 

Erfaringen hans med å reise til Ilulissat, noe han har gjort de siste 15 årene, er at han føler seg inkludert i samfunnet. Ikke bare er det en spennende plass for forskere å jobbe, men også et sted hvor de har en stor ambisjon om å være en del av forskningen og utdanning innen klima og bærekraft framover. 

Direktør i Grønlands Erhverv, Christian Keldsen, om etableringen av ILLU Science and Art Hub

NY MÅTE Å TENKE PÅ: - Ofte har Grønland fungert som bakgrunnsteppe for forskningen. Det vi sitter igjen med da kan oppleves som minimalt. Derfor er samarbeidsprosjekter som dette utrolig viktig, sier Direktør i Grønlands Erhverv, Christian Keldsen.

Produsent:
Håvard Kroken Holme/ UiB

Sammen med sine UiB-kollegaer har Nisancioglu fått etablert et unikt samarbeid med lokale krefter – fiskere, turistguider, forskjellige organisasjoner og kommunen. Det er et veldig sterkt engasjement lokalt for å forstå klima og endringene av miljø. Og gjennom sine observasjoner innehar lokalbefolkningen uvurderlig kunnskap, både om nåtid og over generasjoner tilbake i historien.  

Tuperna Davidsen om samarbeidet med UiB forskere i Grønland #ISF2023

VIL BIDRA TIL FORSKNINGEN: Turguide i Authentic Greenland, Tuperna Davidsen, setter stor pris på samarbeidet med forskerne og er klar for å hjelpe til.

Produsent:
Håvard Kroken Holme/ UiB

Livsomveltende klimaendringer

- Vi får veldig mye kunnskap gjennom samarbeidet vi har med de lokale her i Ilulissat. Vi utformer problemstillinger og løser dem, og arbeider faktisk sammen ute i felt også. Med forskningen vår har vi fått til et samarbeid som er mye tettere enn det som er vanlig i Arktis, sier Nisancioglu. 

Kerim forklarer klimaendringene i Diskobukten

KLIMAFORSKEREN FORKLARER: Professoren i klimadynamikk om hvordan Diskobukten endrer seg.

Produsent:
Håvard Kroken Holme/ UiB

Ilulissat er oppkalt etter isfjellene som preger både byen og dens innbyggere. På tur i dette området hører du det smelle som skudd når isfjellene knekker av, som konstante påminnelser om at klimaet blir varmere. Det er enorme krefter som settes i sving når en av verdens største isbreer mister masse. De gedigne iskolossene som snur seg, velter og faller i vannet kan skape livsfarlige tsunamier. Isfjellene blir videre fraktet ut i havet av tidevannet og bidrar til økt havnivå globalt.

Isfjell i Diskobukten

ISFJELLENES BY: Ilulissat er oppkalt etter isfjellene som preger både byen og dens innbyggere. I dag er isfjellene opp mot 100 meter over havet. 90 prosent av et isfjells volum ligger under vannoverflaten.

Foto/ill.:
Håvard Kroken Holme/ UiB

Omkring 10.000 av de som bor rundt Diskobukten lever i tilknytning til fiske. Det varmere klimaet har ført til at de tilpasningsdyktige grønlenderne har lagt om livene sine. Opprinnelig var livsgrunnlaget deres utelukkende fangst, som i stor grad foregikk ved hjelp av hundeslede på havisen. Ettersom perioden med havis er kraftig forkortet har tradisjonelle livsformer som dette smeltet bort til fordel for båtbasert virksomhet. Også økosystemet under havoverflaten blir påvirket av klimaendringene, der livsgrunnlaget til hvalene har blitt dårligere. Endringene i økosystemet og en kortere sesong med sjøis har igjen ført til mer fisk i fjorden, økt fiskelykke for lokalbefolkningen, og en voksende fiskerinæring. Da oppstår blant annet diskusjon om overfiske. 

Grønlender i full fart med motorbåten sin fremfor isfjell.

ØKT FISKELYKKE: Klimaendringene har blant annet ført til økt fiskelykke og en voksende fiskerinæring i Grønland.

Foto/ill.:
Håvard Kroken Holme/ UiB

 - Nå er det en spennende tid, hvor vi prøver å se framover og spør oss hva vi har i vente. Og hvordan vi best kan forberede oss på det som kommer. I dialog med grønlenderne oppstår det veldig mange spørsmål som bidrar til å utforme forskningen vi gjør framover. Hvor langt ut mot sommeren kommer vi til å ha sjøis i årene som kommer? Hvor lenge blir det mulig å fiske inne i fjordene? Hvor store kommer isfjellene til å være?, sier Nisancioglu. 

Isfjell på Isfjorden sett fra Ilulissat

ISFJELLENE FARER FORBI: Utsikten over Isfjorden endrer seg stadig, etterhvert som isfjellene følger tidevannet.

Foto/ill.:
Håvard Kroken Holme/ UiB

Kunst åpner dører 

- Ofte kan forskningen være ganske vanskelig å forstå, og det kan være kompliserte fenomener vi prøver å forklare. Men gjennom bruk av kunst åpner vi et rom hvor både vi som forskere og de som bor her kan fortelle sine historier. Det er en fin måte å komme i kontakt og ha en utveksling av erfaring og forståelse for de pågående klimaendringene, sier Nisancioglu. 

Han forteller dette er en svært motiverende måte å arbeide på som forsker, og som de vil fortsette med i mange år framover. Forskningsprosjektet ClimateNarratives strekker seg over tre fakulteter ved UiB – Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og Fakultet for kunst, musikk og design.

Postere for utstillinger ved ILLU Science and Art Hub for oktober 2023

UTSTILLINGSPOSTERE: Disse utstillingene finner sted på ILLU Science and Art Hub oktober gjennom.

Foto/ill.:
ILLU Science and Art Hub

- Det viser seg at alle kan samles og jobbe sammen i Arktis. Det er så mange ting man kan gjøre når man samarbeider, og som åpner mange nye muligheter. Kunst fungerer som en god formidler av forskningen, samtidig som vi opplever at det skaper ny kunnskap ved at det setter oss på sporet av spørsmål som vi ellers ikke har tenkt på, sier Nisancioglu.

Film fra Eamon O´Kanes utstilling "Mapping Trees"

BAUM TEST: Film fra Eamon O´Kanes utstilling "Mapping Trees".

Produsent:
Eamon O´Kane

Gjennom Ilulissat Science Forum og fram til 1. november er veggene på ILLU Science and Art Hub prydet med maleriene til grønlandske Irene Thor Jeremiassen, og animasjonen til irske Eamon O´Kane. Sistnevnte er professor ved Institutt for samtidskunst, UiB. 

Konsert med duoen Nanook på tirsdagskvelden

FØRSTE KONSERT I ILLU: Duoen bestående av brødrene Christian og Frederik Kjærholm Elsner, fra det kjente grønlandske bandet Nanook, stod for første konsert i ILLU Science and Art Hub.

Foto/ill.:
Håvard Kroken Holme/ UiB

Tirsdagskvelden på forumet ble avsluttet med akustisk konsert ved grønlandske Nanook, som blant annet synger om hvordan klimaet er i endring. 

Kerim oppsummerer Ilulissat Science Forum 2023

STORFORNØYD: Kerim Nisancioglu er storfornøyd med å ha kommet i gang med aktiviteten på ILLU. Nå ser han framover og er full av planer. Skiløp ala Marcialonga langs Isfjorden, ismusikkfestival, kurs, kunstutstillinger og samarbeid med skolen er bare noe av det han gleder seg over at ILLU-miljøet skal bidra til.

Produsent:
Håvard Kroken Holme/ UiB