Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
REALFAG REDDER VERDEN

Redder verden med kunnskap om is og brennende engasjement

Utforsking av isens hemmeligheter er bare begynnelsen for professor i klimadynamikk, Kerim Hestnes Nisancioglu, ved UiB og Bjerknessenteret. Fra sin lidenskap for naturen til politisk engasjement og nullutslippsrenovering av boliger, viser han hvordan individuelle handlinger kan bidra til globale endringer.

Kerim Nisancioglu
Foto/ill.:
Håvard Kroken Holme/ UiB

Hovedinnhold

Hvordan er du med på å redde verden? 

Gjennom forskning og utdanning bidrar vi ved Universitet i Bergen til å løse mange av dagens og morgendagens utfordringer. Innen mitt fagfelt, som er klimaforskning, har vi inngående kunnskap om hvordan mennesker og våre utslipp av klimagasser påvirker klima. Dette gjelder både globalt, med endringer i temperatur, havnivå, havis, havsirkulasjon og stormbaner, så vel som lokalt med ekstremnedbør, tørke og smelting av breer. Denne informasjonen er viktig i vår kamp mot farlige klimaendringer, og uvurderlig i vår evne til å forberede oss på utfordringene og mulighetene vi står ovenfor de neste mange årene. 

#ISF2023: Ilulissat Science Forum 2023

UNIKT: Gjennom langvarig tilstedeværelse i Grønland og tett kontakt med lokalbefolkningen har UiB etablert et helt annet samarbeid for forskningen enn det som er vanlig i Arktis. Med etableringen av ILLU Science and Art Hub og gjennomføringen av Ilulissat Science Forum er målet å gjøre forskning tilgjengelig i en kontekst som er relevant for de som bor der.

Produsent:
Håvard Kroken Holme/ UiB

Hva inspirerte deg til å jobbe med det du gjør? 

Jeg har alltid vær fascinert av snø og is og ønsket forstå hvordan ting henger sammen. Min interesse for klima og natur startet tidlig da jeg var ung og brukte det meste av min fritid ute på fjellet og i skogen. Etter å ha studert fysikk i noen år ble jeg inspirert til å forske på nettopp naturen og klima, og spesielt hvordan store deler av kontinentene på den nordlige halvkule var dekket av is under lange perioder de siste millioner av år. Fascinasjonen ved å oppdage og forstå koblinger i klimasystemet, hvorfor klima har endret seg historisk og hvordan det vil endre seg inn i fremtiden er drivkraften og inspirasjonen til jobben jeg gjør i dag. 

Kerim Nisancioglu flankert av ordfører i Avannaata kommunia, Palle Jerimiassen, og Norges ambassadør til Grønland og Danmark, Katja Nordgaard, utenfor ILLU Science & Art Hub. En møteplass UiB driver i Ilulissat for å ha tett kontakt med lokalbefolkningen.

Kerim Nisancioglu flankert av ordfører i Avannaata kommunia, Palle Jerimiassen, og Norges ambassadør til Grønland og Danmark, Katja Nordgaard, utenfor ILLU Science & Art Hub. En møteplass UiB driver i Ilulissat for å ha tett kontakt med lokalbefolkningen.

Foto/ill.:
Håvard Kroken Holme/ UiB

Hvordan redder du verden på hjemmebane? 

På fritiden er jeg aktiv i politikken, med en periode i bystyret i Bergen hvor jeg arbeidet iherdig for bedre sykkelveier, trygge skoleveier, styrket kollektivtrafikk og flere enøktiltak i boliger og næringsbygg. Dette har jeg fortsatt med på fylket og nasjonalt i de senere år. Samtidig er kanskje noe av det mest spennende jeg gjør på fritiden å renovere hus og hytte til nullutslipps boliger ved hjelp av etterisolering, energistyring, varmepumpe og solceller. Ellers er de små tingene viktige, slik som å gå og sykle til jobb, resirkulere, gjenbruk, og passe på å ikke kaste mat!