Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
HMS-prisen 2023

Institutt for geovitenskap vinner HMS-prisen 2023 for sitt arbeid med likestilling, mangfold og inkludering

Dekan Gunn Mangerud trekker fram instituttets systematiske innsats: «Konstruktivt og tydelig forankret i instituttets struktur.»

Instituttleder, professor i strukturgeologi og bassenganalyse, Atle Rotevatn tar imot prisen.
Foto/ill.:
Inger Johanne Fjellanger/ UiB

Hovedinnhold

Flere gode kandidater – tett konkurranse

En komite bestående av hovedverneombud Ann-Elise Olderbakk Jordal, dekan Gunn Mangerud, fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo og HMS-koordinator Inger Johanne Fjellanger står bak tildelingen. De har fått tilsendt flere forslag til prisvinnere, som har bidratt med gode prosjekter og tiltak ved fakultetet i året som har gått. Et fellestrekk for flere av årets søknader er at de representerer ulike miljøtiltak for mangfold og inkludering på arbeidsplassen faglig og sosialt – med inspirasjon fra fakultetets «gender act»-prosjekt. 

Vinner med klar handlingsplan

Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen mottar årets HMS-pris for sitt fremragende arbeid med å fremme likestilling, mangfold og inkludering på arbeidsplassen. 

- Årets vinner viser til et konstruktivt og systematisk arbeid med likestilling, mangfold og inkludering som er klart forankret i instituttets struktur. Arbeidet er blant annet basert på fakultetets håndbok for lokalt balansearbeid og tar arbeidet videre i form av en ambisiøs handlingsplan, “Local action plan for work on gender balance, Equality, Diversity and Inclusivity" (EDI), sa dekan Gunn Mangerud i sin tale ved prisutdelingen. 

Komiteen beskriver Institutt for geovitenskap sitt vinnerforslag som «godt dokumentert og som et eksempel på et solid og systematisk HMS-relatert arbeid, med et langsiktig perspektiv på kulturbygging og -endring. Arbeidet har stor overføringsverdi til andre institutt».