Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Opptak til forskerutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Opptak til forskerutdanningen gis normalt etter at man har startet i en stipendiatstilling ved UiB, eller en tilsvarende stilling i instituttsektoren eller ved andre institusjoner.

Opptak til ph.d.-studiet / Opptakskrav

Avlagt mastergrad eller tilsvarende, med karakteren C eller bedre i gjennomsnitt for henholdsvis spesialiseringen i bachelorgraden, masteremnene og for masteroppgaven.

For å kunne vurdere søknaden forutsettes det også at søkeren har godkjent utdanning, tilstrekkelig finansiering, godkjent prosjektbeskrivelse og plan for gjennomføring av forskerutdanningen. Planen skal omfatte både forskningsprosjektet og opplæringsdelen. I tillegg må søkeren ha veileder tilsatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Når kan man søke om opptak til forskerutdanningen / Frist for søknad etter tilsetting

Opptak til ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet foregår fortløpende. Frist for å søke om  opptak er tre (3) måneder etter tilsetting. Søknaden sendes fra kandidaten til instituttet hvor kandidaten skal ha sin faglige tilhørighet ved UiB. Dette gjelder også for kandidater tilsatt i eksterne bedrifter/institusjoner. Det er normalt Forskerutdanningsutvalget ved det faglig ansvarlige instituttet som behandler søknad om opptak til ph.d.-studiet.

Stipendiater skal søke opptak til forskerutdanningen senest innen tre (3) måneder etter tilsetting. For kandidater som er ansatt i instituttsektoren eller private selskaper gjelder den samme regelen. 

Det er lenke til søknadsskjema nederst på denne siden.

Avtale om opptak (ph.d.-avtalen)

Kandidaten skal sende inn "Avtale ved opptak til organisert forskerutdanning" (ph.d.-avtalen) til en frist som er gitt i opptaksbrevet, normalt senest tre (3) uker etter at opptaksbrevet er datert. Det er lenke til standard ph.d.-avtale nederst på denne siden.