Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Reglement og prosedyrer

Karaktersetting av masteroppgaver innenfor MNT-fagene

For studenter som er tatt opp til masterprogram i et MNT-fag (matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag) gjelder det felles nasjonale retningslinjer og karakterbeskrivelser ved karaktersetting av masteroppgaven.

Hovedinnhold

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har sammen med institusjonene arbeidet for å koordinere bruken av karakterskalaen. Målet er en felles forståelse og praktisering av de forskjellige karakterene på masteroppgavene innen MNT-fagene. Studenter som begynner på et masterprogram skal vite hvilke krav som settes til dem og hvilke kriterier som ligger til grunn for vurdering.

Det ble utarbeidet fagspesifikke karakterbeskrivelser, samt veiledninger for sensorer og veiledere, og et standardisert sensurskjema basert på de nye karakterbeskrivelsene (gjeldende fra høsten 2012). 

Karakterbeskrivelser og sensorveiledninger

     

    Relevante dokumenter og lenker