Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Regler for masterstudiet - Tidsfrist, permisjon og deltid

Masterstudiet er regulert av fakultetets utfyllende gradsregler

Hovedinnhold

Masterstudiet går over fire semestre og har en tidsfrist. Masterprogrammene består av to deler, en teoretisk del bestående av emner med til sammen 60 studiepoeng, og en masteroppgave av omfang 60 studiepoeng. Noen programmer tilbyr også oppgaver på 30 studiepoeng, med et teoretisk pensum på 90 studiepoeng.

Det er mulig å søke om permisjon, deltidsstudium og utsatt frist etter gjeldende reglement. Datoen for når masteroppgaven skal leveres til bedømmelse, og eventuelle avtaler om deltid eller permisjon, blir fastsatt i studieplanen din.

Utfyllende regler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet