Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Vær, vind og sjø langs norskekysten - et historisk perspektiv - av Bjørn Gjevik

Hovedinnhold

Helt siden de første menneskene kom hit for 10-12 tusen år siden har folk måtte innrette seg etter vær, vind og sjø for å skaffe seg et utkomme. Hvordan var det mulig for pionerene å krysse over Norskerenna fra Nordsjølandet, over åpne værharde havstrekninger ut til øyene Træna, Værøy og Røst og senere foreta lange reiser til Island, Grønland og Vinland?

Lite av det omfattende maritime erfaringsgrunnlaget som lå til grunn for denne imponerende aktiviteten er omtalt i sagaer og historiske beretninger, men spor finnes i tradisjoner som har overlevd blant fiskere og sjøfolk. Først ut på 1500-tallet da hollandske, franske og engelske hvalfangere begynte å seile nordover kysten kom det detaljerte beretninger om naturforholdene.

Dikterpresten Peter Dass ga omkring 1680 presise og elegante beskrivelser på verseform av værfenomener i Nordland. Omkring 1820 beregnet bergenseren Gotfred Bohr flo og fjære med liknende vitenskapelige metoder som ble brukt på 1920-tallet av den verdensberømte Bergensskolen i meteorologi.

I våre dager gjør produksjon av olje og gass, fiske, oppdrettsnæring og avansert verkstedsindustri oss minst like sårbare for naturforholdene som i tidligere tider. Selv om den vitenskapelige og teknologiske utviklingen har gitt oss langt bedre forståelse av naturkreftene kan vi fortsatt lære noe fra historien.

Bjørn Gjevik, professor emeritus UiO

Enkel servering i forkant av foredraget som begynner kl. 15.15 (torsdag 17. oktober i auditoriet i VilVite)

Forelesningen er åpen for alle interesserte!

Interessert i fremtidige Horisontforedrag? Send e-post til Kristin Bakken for å motta påminnelser.

Hendelsen finnes også på Facebook