Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Horisontforedrag

Miljø mot økonomi: hvilke landskap er viktigst å ta vare på? Horisontforedrag av Kathy Willis

Foredraget vil vise hvordan dagens og fremtidens metoder og teknologi kan gi oss pragmatiske metoder for å løse slike spørsmål. Foredraget holdes på engelsk.

Bilde av en ku i en strandsone
Cow
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det er et stort press for å utnytte urørt land for å skaffe mat, energi og industri - så må vi ta en annen tilnærming til bevaring av biodiversitet; en metode som inkluderer en riktig økonomisk kostnad med biodiversitet? Og hvordan kan vi gjøre dette? Foredraget vil  vise hvordan dagens og fremtidens metoder og teknologi kan gi oss pragmatiske metoder for å løse dette spørsmålet.

Professor Kathy Willis er 'Tasso Leventis Chair of Biodiversity' og leder for Long-Term Ecology Lab ved Oxford University.  Hun var direktør for Institutt for biodiversitet ved Oxford mellom 2008 og 2013. I 2013 ble hun forskningsdirektør ved Kew Royal Botanic Garden. 

Willis bruker lange tidsserier for å forstå biologiske responser på miljøendringer. Siden gjennomsnittlig generasjonstid hos store organismer som trær og pattedyr ofte er lang må dataseriene også være lange for å fange opp endringer når miljøet fluktuerer. Long-term Ecology Lab har derfor forsøkt å rekonstruere hvordan økosystemet  (arter, familier, samfunn, landskap) responderer på miljøendring (klima, menneskelig påvirkning, havnivå) på en tidsskala fra 10-millioner av år. Willis har publisert ca 180 internasjonale artikler og har mer enn 6000 siteringer i ISI.

Som direktør ved Institutt for biodiversitet har Willis hatt ansvar for utvikling av ny teknologi for å måle og kartlegge global biodiversitet og økosystemtjenester ved bruk av satellitter, overvåkning og citizen science datasett. Målet er å utvikle rask og pålitelig informasjon for beslutningstakere.

Enkel servering i forkant av foredraget som begynner kl. 16.15 på VilVite, Thormøhlens gate 51 torsdag 15. mai.

Åpent for alle interesserte. Velkommen!

Er du interessert i informasjon om kommende horisontforelesninger? Send en e-post til Kristin Bakken. Eller meld deg inn i Horisontgruppen på Facebook.

Finn hendelsen på Facebook.