Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Horisontdebatten 2014

Horisontdebatten 2014 - Er petroleumsforskning uetisk?

Debatt om petroleumsforskning ved norske universiteter - etiske og forskningsmessige vurderinger.

reagenskolber med olje
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets seminarserie, Horisonter - om store vitenskapelige problemstillinger - blir fra 2014 utvidet til å også inkludere en årlig debatt om et aktuelt og viktig forskningspolitisk tema.

Den første Horisontdebatten er en oppfølging av den intense diskusjonen som fant sted høsten 2013 og våren 2014, om hvorvidt petroleumsforskning er uetisk. UiB ledelsen oversendte problemstillingen til Den Nasjonale Forskningsetiske komiteen for Naturvitenskap (NENT), som behandlet saken våren 2014 og leverte sin uttalelse i juni.

I uttalelsen står det blant annet:

"NENT mener det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskningens rammebetingelser og forskningsaktiviteter hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål som, Norge har forpliktet seg til, ikke kan nås."

Hele  uttalelsen fra NENT finnes her.

I Horisontdebatten 2014 vil leder av NENT, Øyvind Mikkelsen, rektor Dag Rune Olsen og førsteamanuensis Inga Berre (leder av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetets utvalg for ny strategi for bærekraftig energi) innlede. Deretter inviteres det til spørsmål og kommentarer.


Kontaktperson for arrangementet er professor Jan Petter Hansen

 

Tid: Mandag 8. september kl. 14.00-16.00
Sted: VilVite, Thormøhlensgate 51

Program
14.00-14.15 Øyvind Mikkelsen, NENT
NENT’s vurdering og konklusjoner om petroleumsforskning ved Norske universiteter

14.15-14.30 Dag-Rune Olsen, UiB
Hvilke konsekvenser trekker UiB av NENT-rapporten?

14.30-14-45 Inga Berre, UiB
Forskning og utdanning i fremtidens energiformer ved MatNat fakultetet

14.45-15.00 Kort beinstrekk med forfriskninger

15.00-16.00 Korte innlegg, kommentarer og spørsmål til panelet.

Horisontkomiteen, i samarbeid MatNat fakultetets utvalg for innspill til strategi for bærekraftig energi, ønsker kolleger og studenter ved UiB og andre interesserte hjertelig velkommen!

Hendelsen finnes også på facebook.