Hjem

Universitetet i Bergen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kommende arrangement for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Filtrer på arrangementstype

2020

Uke 08

Pågående arrangement 23. februar (1)

Oppdagelsen av Jotunfjeldene - En reise inn i geologiens metamorfe verden (Utstilling)

Uke 09

Tirsdag 25. februar (1)

Ocean change - What happens to inhabitants of submerged islands? (Foredrag)

Onsdag 26. februar (1)

The well-structured teaching portfolio (Workshop)
Påmeldingsfrist: 24.02.2020, kl. 16:00

Torsdag 27. februar (1)

Clemens Christoph Hartmut Döring (Disputas)

Uke 10

3. mars (1)

Erfaringsseminar, videreutdanning i naturfag (Seminar)

4. mars (3)

Data Management Planning workshop for Life Science Projects (Workshop)
Påmeldingsfrist: 26.02.2020, kl. 23:59
Ph.d. Midtveisevaluering Petra Kovacikova : Evolutionary origin and developmental relationships of germline, gonads and embryonic mesodermal precursors (Seminar)
Ph.d. midtveisevaluering, Lene Moltumyr: Vurdering av fiskevelferd og verifisering av operasjonelle velferdsindikatorer (Seminar)

5. mars (2)

Håvard Øritsland Eggestøl (Disputas)
Shut Up and Write - Every Thursday! (Workshop)

6. mars (1)

Trial lecture - MSc. Navid Ghaedi Bardeh (Prøveforelesning)

Uke 11

10. mars (1)

Livsmestring. Psykisk helse. (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 12.03.2020

11. mars (1)

Informatikkdagen - Lær om IT-studier i Bergen (Arrangement)

12. mars (4)

Shut Up and Write - Every Thursday! (Workshop)
Vindkraft for dummies (Gjesteforelesning)
Vindkraft for dummies (Gjesteforelesning)
Livsmestring. Psykisk helse. (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 12

17. mars (1)

Vær og klima (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 19.03.2020

18. mars (2)

Ph.d. Midtveisevaluering Agnieszka Ruminska: Extra-pair mating and the evolution of cooperative behaviours. (Seminar)
MasterClass i partikkelfysikk 2020 (Seminar)

19. mars (3)

Ph.d. midtveisevaluering Justine Laura Chrissie Siegwald: Origin and biogeography of deep-sea marine biodiversity, with a systematic revision of the genus Scaphander(Mollusca,Gastropoda, Cephalaspidea) (Seminar)
Shut Up and Write - Every Thursday! (Workshop)
Vær og klima (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 13

23. mars (1)

BISC2020 - Beyond sustainable development (Konferanse)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.

24. mars (2)

FoU-seminar: Havvind - Påverknad marint liv (Arrangement)
BISC2020 - Beyond sustainable development (Konferanse)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.

26. mars (1)

GeoPartner dag 2020 (Seminar)

Uke 17

21. april (1)

Samling for natursekkskoler våren 2020 (Kurs - for lærere)
Påmeldingsfrist: 14.04.2020, kl. 23:00

22. april (1)

Kjemi - det sentrale faget (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 23.04.2020

23. april (1)

Kjemi - det sentrale faget (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 18

27. april (1)

Velkommen til Christiekonferansen (Konferanse)

29. april (1)

Energi, newtonmekanikk og elektrisitet. (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 30.04.2020

30. april (1)

Energi, newtonmekanikk og elektrisitet. (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 20

11. mai (1)

Natural hazards in a changing world (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 14.05.2020

14. mai (1)

Natural hazards in a changing world (Konferanse)
Siste dag

Uke 22

31. mai (1)

Oppdagelsen av Jotunfjeldene - En reise inn i geologiens metamorfe verden (Utstilling)
Siste dag

Uke 23

3. juni (1)

Animal developmental diversity and the evolution of organ systems (Seminar)

Uke 24

8. juni (1)

Forskning som stimulerer til sosial handling (Arrangement)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.

10. juni (2)

Bachelorseremonien ved MN-fakultetet 2020 (Arrangement)
Påmeldingsfrist: 26.05.2020, kl. 23:59
Masterseremonien ved MN-fakultetet 2020 (Arrangement)
Påmeldingsfrist: 26.05.2020, kl. 23:59

Uke 25

18. juni (1)

Forskning som stimulerer til sosial handling (Arrangement)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.

Uke 32

3. august (1)

Fægridagene 2020 (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 06.08.2020

6. august (1)

Fægridagene 2020 (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 40

29. september (1)

Havvindkonferansen Science Meets Industry (Konferanse)