Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Ansatte ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Ingrid Christensens bilde

Ingrid Christensen

Seksjonssjef, Leder for studieseksjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 47 59
 • +47 481 90 612

Ingrid.Christensen@uib.no

Helge K. Dahles bilde

Helge K. Dahle

Dekan

Matematisk institutt

 • +47 55 58 48 56
 • +47 452 49 795

Helge.Dahle@uib.no

Dagfinn Høybergs bilde

Dagfinn Høyberg

Førstekonsulent, Driftsøkonom Fakultetsadministrasjonen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 27 84
 • +47 911 84 252

Dagfinn.Hoyberg@uib.no

Kari Nordviks bilde

Kari Nordvik

Seniorrådgiver, forskning

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 31 99
 • +47 936 46 533

Kari.Nordvik@uib.no

Berit Storakers bilde

Berit Storaker

Førstekonsulent, Driftsøkonom på Mat nat fakultetsadministrasjon, Node Realfagbygget

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 34 82

Berit.Storaker@uib.no

Lene Sørheims bilde

Lene Sørheim

Seniorkonsulent, HR

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 33 86
 • +47 984 75 935

Lene.Sorheim@uib.no

Eli Vikdals bilde

Eli Vikdal

Førstekonsulent, Driftsøkonom IFT og GFI

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 34 76

Eli.Vikdal@uib.no