Hjem
Det medisinske fakultet
Innovasjon

Helseinnovatørskolen – UiO

Målet med helseinnovatørskolen er å koble forskere innen helse- og omsorgssektoren med bedrifter og lære dem praktisk innovasjon og ferdigheter innen entreprenørskap.

Helseinnovatørskolen illustrasjonsbilde
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Helseinnovatørskolen er et initiativ fra Universitetet i Oslo (UiO), NTNU i Trondheim og Karolinska Institutet (KI) i Stockholm, utviklet i samarbeid med Nansen Neuroscience Network. Det arrangeres blant annet et kurs hvor du kan lære å kommersialisere forskning og ideer, og hvordan innovasjon kan komme til nytte i kliniske sammenhenger.

Ph.d.-kandidater og post.doktorer ved vårt fakultet har mulighet til å delta på dette. Se http://www.med.uio.no/forskning/helseinnovatorskolen/ for mer informasjon.