Hjem
Det medisinske fakultet

Falch-priser og forelesning

Konsul Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap deler hvert år ut en juniorpris og en seniorpris til forskere innen medisin som har utmerket seg spesielt. Fondet finansierer også en årlig gjesteforelesning.

Hovedinnhold

Gjesteforelesningen er med en forsker på på Nobelprisnivå eller meget høyt internasjonalt nivå. 

Fondet ble opprettet i 1952 etter Søren Falchs testamente, og har siden opprettelsen delt ut ulike priser til anerkjente forskere og leger.

Seniorprisen (Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs Prisbelønning for fremragende lederskap innen medisinsk forskning) deles ut årlig og er en personlig tildeling på kroner 150 000 norske kroner. Tidligere vinnere inkluderer blant annet Jarle Ofstad, Dagfinn Aarskog, Jon Lekven, Holm Holmsen og Rolv Terje Lie.

Juniorprisen (Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs juniorpris for yngre forskere) deles ut hvert år i form av 100 000 norske kroner i driftsmidler, og gis til spesielt dyktige forskere yngre enn 40 år. Tidligere vinner inklderer blant annet Halvor Sommerfelt, Vidar Steen, Nina Øyen, Eystein Husebye og Guri Rørtveit. 

Seniorprisens nåværende form ble fastsatt i 1991, med følgende kriterier:

  • Lederskap innenfor eget forskningsområde
  • Lederrolle i forskningsutvikling, forskerrekruttering og kompetanseoppbygging
  • Lederrolle i internasjonalisering av norsk medisinsk forskning
  • Forskningspolitisk lederrolle

Juniorprisens form ble fastsatt i 1996, med følgende kriterier:

  • Dybde, originalitet og metodisk kompleksitet
  • Forskningsfunn som har ført til anvendte resultater

Falch-forelesningen

Forelesningen ble først avholdt av professor Leroy Hood i 2001. Tidligere forelesere inkluderer blant annet Nobelprisvinnerne Edvard Moser (2011) og Françoise Barré-Sinoussi (2014).

Forelesningen er åpen for alle interesserte. 

Her kan du se en oversikt over alle vinnere og forelesninger (pdf).