Hjem
Det medisinske fakultet

Krav til engelskkunnskaper ved opptak til ph.d.-programmet

Søkere som har utenlandsk utdanning må dokumentere sine engelskkunnskaper ved opptak til ph.d.-programmet.

Hovedinnhold

Følgende tester og resultater godkjennes som dokumentasjon på engelsk språkkompetanse ved opptak til ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet

Ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet gjennomføres hovedsaklig på engelsk. Søkere som har utdannelse fra utlandet må dokumentere sin kompetanse i engelsk i samsvar med gjeldene regler: https://www.uib.no/en/education/49142/english-language-requirements-mast...

Det er visse unntak for kravet om å legge fram en separat språktest:

Søkere fra engelskspråklige land (Australia, Canada, Irland, Storbritannia, USA og New Zealand), søkere som har bestått minimum ett års universitetsutdanning i landene nevnt over og søkere som har sin videregående skole fra visse land (Botswana, Gambia, Ghana, deler av Kamerun, Kenya, Malawi, Nigeria, Sierra Leone, Swaziland, Sør-Afrika, Tanzania, Uganda, Zambia og Zimbabwe) unntas fra krav om språktest.

UiB har også en landliste som viser generelle opptakskrav som stilles for opptak til masterutdanningene, der også kravet om engelsktest er presisert. Det medisinske fakultet forholder seg til denne landslisten også for ph.d.-opptaket. 

Søkere med generell studiekompetanse fra norsk videregående skole er også unntatt fra kravet.