Hjem
Det medisinske fakultet

Krav til engelskkunnskaper ved opptak til ph.d.-programmet

Søkere som har utenlandsk utdanning må dokumentere sine engelskkunnskaper ved opptak til ph.d.-programmet.

Hovedinnhold

Følgende tester og resultater godkjennes som dokumentasjon på engelsk språkkompetanse ved opptak til ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet

 

International Language Testing Service (IELTS Academic):

A minimum of 6.5 points and a minimum of 5.5 in all 4 components

TOEFL Paper Based Test (PBT)

A total score of 575 and 4.5 in written test

TOEFL internet Based Test (iBT)

A total score of 90 and 20 in written test

University of Cambridge Examinations:

- Certificate in Advanced English

- Certificate of Proficiency in English

 

 

Det er visse unntak for kravet om å legge fram en separat språktest:

 

Søkere fra engelskspråklige land (Australia, Canada, Irland, Storbritannia, USA og New Zealand), søkere som har bestått minimum ett års universitetsutdanning i landene nevnt over og søkere som har sin videregående skole fra visse land (Botswana, Gambia, Ghana, deler av Kamerun, Kenya, Malawi, Nigeria, Sierra Leone, Swaziland, Sør-Afrika, Tanzania, Uganda, Zambia og Zimbabwe) unntas fra krav om språktest.

UiB har også en landliste som viser generelle opptakskrav som stilles for opptak til masterutdanningene, der også kravet om engelsktest er presisert. Det medisinske fakultet forholder seg til denne landslisten også for ph.d.-opptaket. 

Søkere med generell studiekompetanse fra norsk videregående skole er også unntatt fra kravet.