Hjem
Det medisinske fakultet
GRIMSTADUTVALGET - RAPPORT

Ekspertutvalg støtter Vestlandslegen

Grimstadutvalgets eksperter støtter en videreføring og oppbygging av samarbeidet UiB har med de andre vestlandssykehusene for å utdanne flere leger i Norge.

Medisinsk Campus UiB
Grimstadutvalgets rapport foreslår at flere leger utdannes i Norge. Det betyr flere medisinstudenter til UiB.
Foto/ill.:
Nils Olav Mevatne

Hovedinnhold

I dag utdannes halvparten av landets leger i utlandet. Regjeringen opprettet det såkalte Grimstadutvalget i 2018 for å finne ut hvordan flere leger skal utdannes i Norge. Utvalgets rapport ble presentert onsdag 25. september for Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

I følge rapporten foreslår Grimstadutvalget at 80 prosent av legene skal utdannes i Norge. Det vil si 440 nye studieplasser, hvorav 120 nye på Vestlandet, innen 2027. For å få til dette anbefaler utvalget å bygge videre på dagens samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) og sykehusene på Vestlandet. Dette er i tråd med UiBs visjon om Vestlandslegen.

– For at Vestlandet skal bidra til at flere leger utdannes i Norge, må vi ta hele Vestlandet i bruk. Vi har foreslått Vestlandslegen som modell, sier dekan Per Bakke ved Det medisinske fakultet, UiB.

Per Bakke
Dekan Per Bakke går inn for Vestlandslegen. Foto: Kim E. Andreassen.

Løfter kompetansen på Vestlandet

Vestlandslegen bygger videre på utdanningsmodellen som allerede foreligger, altså at UiB-studentene i tillegg til Helse Bergen, reiser til Stavanger, Haugesund, Førde, og andre sykehus på Vestlandet for å få opplæring. Det det nye med forslaget om Vestlandslegen er blant annet at studentene tar de første tre årene av studiet i Bergen og at de kan ta de tre siste årene på et av vestlandssykehusene. 

– Det vil bidra til å bedre legedekningen på hele Vestlandet samt et akademisk kompetanseløft i for helsetjenesten på Vestlandet, sier Bakke.

Vi må ta hele Vestlandet i bruk.

Per Bakke.

Flertall for Vestlandslegen

Planen om Vestlandslegen innebærer at antallet medisinstudenter ved UiB økes fra dagens 180 til 300. 

– Et flertall på fem medlemmer i Grimstadutvalget støtter planen om Vestlandslegen. Vi kan iverksette planene fra i dag, dersom vi får klarsignal fra regjeringen, påpeker Bakke. 

Mye erfaring

Medisinstudent ved UiB, Ingunn B. Romuld, har hatt praksis i Stavanger som fjerdeårsstudent. Hun er svært fornøyd med dagens ordning. 

– I Stavanger blir vi tatt svært godt imot og har vært velkomne til å delta på det meste. Det betyr at vi får mye praksis, og kanskje mer trening enn det vi hadde fått på større sykehus, sier Ingunn B. Romuld. 

 

UiB-student i praksis
I år har UiB samarbeidet med Stavanger Universitetssykehus (SUS) i 20 år om legeutdanning. Her ser vi UiB-student Ingunn B. Romuld i kirurgipraksis i Stavanger. Foto: Kim E. Andreassen.