Hjem
Det medisinske fakultet
Innovasjon | DOFI

Meld inn din innovasjon (DOFI)

UiB og Det medisinske fakultet ønsker mer innovasjon! Meld inn din idé for å sette igang innovasjons- eller kommersialiseringsprosjekt.

Hovedinnhold

Det medisinske fakultetet er fullt av gode hoder med gode ideer, men vi ønsker at flere ideer skal settes ut i live og komme til nytte! Vi bygger derfor et bedre støtteapparat for innvasjon ved fakultetet. Parallelt med dette har UiB inngått en ny tjenestekjøpsavtale med VIS som blant annet innbærer at prosjektideer som skal utvikles sammen med VIS først må via instituttet. Vi ønsker likevel en lav terskel for å komme i gang.

Det første steget, som setter i gang støtteprosessene, er innmelding av ideen - det vi kaller DOFI - via denne siden.

MELD INN IDÉ HER

Innsending av skjemaet fungerer som formell innmelding til fakultetet som så informerer institutt og VIS. Neste steg er at du kan forvente å bli kontaktet at en forretningsutvikler fra VIS for å kartlegge status og potensiale til ideen.

Du kan kontakte en av innovasjonsrådgiverne (se kontaktinfo under) ved fakultetet direkte hvis du lurer på om ideen er klar for å sendes inn. Vi kan også ta en prat hvis om det er uklart hvem som en bidragsytere/medoppfinnere eller om det er kjente IPR issues (som for eksempel at hovedresultatene allerede er publiserte).