Hjem
Det medisinske fakultet
Innovasjon | DOFI

Meld inn din innovasjon (DOFI)

UiB og Det medisinske fakultet ønsker mer innovasjon! Meld inn din idé for å sette igang innovasjons- eller kommersialiseringsprosjekt.

Det medisinske fakultetet er fullt av gode hoder med gode idéer. Men vi ønsker at flere ideer skal settes ut i livet og komme til nytte! Vi bygger derfor et bedre støtteapparat for innvasjon ved fakultetet. Parallelt med dette har UiB inngått en ny tjenestekjøpsavtale med VIS som bl.a. innbærer at prosjektideer som skal utvikles sammen med VIS først må via instituttet. Systemet for dette er under utvikling, og løsningen slik den er akkurat nå er en midlertidig løsning.

Det første steget, som setter i gang støtteprosessene, er innmelding av ideen - det vi kaller DOFI - via denne siden.

MELD INN IDÉ

(siden er under oppdatering, mer info kommer)