Hjem
Det medisinske fakultet

Utveksling på tannlege- og tannpleiestudiet

Er du tannlege- eller tannpleierstudent og ønsker å reise på utveksling?

bilde av tannpleiestudent i aksjon
Foto/ill.:
Emil Breistein

Hovedinnhold

Når kan jeg reise?

  • Tannlegestudenter kan reise på utveksling om høsten på kull 5, det vil si i 9. semester. 
  • Tannpleiestudenter kan reise på utveksling om høsten på kull 3, det vil si i 5. semester.

Søkere må være ajour med studiet for å reise på utveksling, det betyr at du må følge normert studieprogresjon.

Hvor kan jeg reise?

Institutt for klinisk odontologi har utvekslingsavtaler med universitet i Europa og i USA.

Utvekslingsavtaler: