Hjem
Det medisinske fakultet
Studentlisens og autorisasjon

Studentlisens og autorisasjon ved Det medisinske fakultet

Studenter på farmasi- og medisinstudiet får studentlisens i løpet av studiet. Når studiet er fullført, blir autorisasjon tildelt. Autorisasjon blir tildelt avgangsstudenter på farmasi, medisin, odontologi, tannpleie og klinisk ernæring.

Hovedinnhold

Studentlisens

Studentlisens til farmasistudenter

En studentlisens gir deg adgang til å utøve selvstendig ekspedisjonsrett på apotek under faglig tilsyn og veiledning av autorisert farmasøyt.

Det medisinske fakultet bestiller studentlisens til deg fra Helsedirektoratet når du har fullført og bestått 1.- 4. studieår.

Du vil med studentlisensen få tildelt et unikt ID-nummer som kan søkes opp i Helsepersonellregisteret. Studentlisensen er gyldig til du har fullført farmasistudiet og fått autorisasjon. Dersom du blir forsinket i studiet kan søke om forlengelse av studentlisensen. Fakultetet kan hjelpe deg med dette.

Lovhjemmel: 
Les mer om vilkår for tildeling, omfang og varighet av lisens i Forskrift om lisens til helsepersonell, kapittel 1b-1, Lisens til farmasistudenter (studentlisens)

Studentlisens for medisinstudenter

En studentlisens gir deg adgang til å utføre mange av oppgavene til en lege under faglig veiledning og tilsyn fra overordnet lege. Du kan ikke kalle deg lege, men du kan bruke stud.med. som tittel.

Det medisinske fakultet bestiller studentlisens fra Helsedirektoratet til alle medisinstudenter som møter til eksamen i 9. semester av medisinstudiet (MED9). For at studentlisensen skal være gyldig må du ha fullført 4 ½ års medisinstudium og bestått eksamen i MED9. Dersom du ikke består eksamen i MED9 blir lisensen trukket tilbake. Det blir bestilt studentlisens til studenter som er på utveksling i 9. semester på lik linje med studenter som tar eksamen i MED9 ved UiB.

Du vil med studentlisensen få tildelt et unikt ID-nummer som kan søkes opp i Helsepersonellregisteret. Studentlisensen er gyldig til du har fullført medisinstudiet og fått autorisasjon. Dersom du blir forsinket i studiet kan søke om forlengelse av studentlisensen. Fakultetet kan hjelpe deg med dette.

Lovhjemmel: 
Les mer om vilkår for tildeling, omfang og varighet av lisens i Forskrift om lisens til helsepersonell, kapittel 1-1, Lisens til medisinske studenter (studentlisens).

Autorisasjon

Studenter som har fullført farmasi-, medisin-, odontologi- og tannpleiestudie samt master i klinisk ernæring vil få autorisasjon som helsepersonell fra Helsedirektoratet.

Så snart siste eksamenssensur er protokollført og kvalifikasjonen opprettet, sender Det medisinske fakultet innmeldingslister til Helsedirektoratet over alle ferdige kandidater

For at autorisasjonen skal bli gyldig må du betale et gebyr. Du vil få mer informasjon om betaling av gebyr og rutine for tildeling av autorisasjon mot slutten av siste semester.

Se også Helsedirektoratets nettside om autorisasjon og studentlisens