Hjem
Det medisinske fakultet

Referater fra møter i studieledelsen

Her kan du laste ned sakslister og referater fra møter i studieledelsen ved Det medisinske fakultet.

Hovedinnhold

2020

Grunnet utbruddet av COVID-19 hadde prodekan for utdanning og programlederne ukentlige møter i perioden april-juni, og det er derfor ikke avholdt ordinært møte i studieledelsen i denne perioden.