Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Får 20 millioner til å forske på overgangsalderen

Grieg Foundation har bevilget 20 millioner kroner til å forske på hvordan overgangsalderen påvirker kvinner i arbeidslivet. – Dette betyr at vi kan være ambisiøse, sier professor Silje Mæland.

Neste
Grup
Professor Silje Mæland og førsteamanuensis Inger Haukenes, får sammen med Anette Fagertun ved HVL, 20 millioner til å forske på overgangsalderen.
Foto/ill.:
Tove Lise Mossestad
1/2
Silje Mæland og Inger Haukenes
Foto/ill.:
Tove Lise Mossestad
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Hvert år går om lag 27 500 norske kvinner inn i overgangsalderen. En del merker ikke noe særlig til denne, mens en tredjedel har betydelige plager som hetetokter, muskel og leddsmerter, hjernetåke, søvnproblemer, depressive symptome, med mer. Samtidig viser nyere forskning at kvinner etterlyser mer kunnskap om overgangsalderen.

– Alderen mellom 45 til 55 år er for mange kvinner en periode med mulighet for stor kapasitet, mye engasjement og karriereutvikling. Samtidig ser vi at sykefraværet øker i denne alderen og ofte som følge av muskel og leddsmerter og lettere psykiske plager. Dette er plager som er vanlig i overgangsalderen, sier professor Silje Mæland i prosjektet KLAR, Kvinner, overgangsalder og arbeidsliv.

Sammen med Inger Haukenes ved UiB og NORCE, som leder prosjektet, Una Ørvim Sølvik ved UiB og Anette Fagertun ved Høgskulen på Vestlandet, skal de forske på overgangsalderen og hva den betyr for kvinners mulighet til å stå i arbeidslivet.

– Vi må få bedre forståelse av hvorfor kvinner fases ut av arbeidslivet

Prosjektet deres består av i alt tre såkalte "arbeidspakker". I den første skal de koble data fra ulike helseregistre og trygderegisteret for å undersøke helseplager, behandling og legemiddelbruk og hvordan dette henger sammen med bærekraftig arbeidsdeltakelse hos kvinner i alderen fra 35 til 65 år:

– Ved å undersøke yngre kvinner, kvinner midt i livet og eldre kvinner håper vi å få kunnskap om hvordan plager, behandling og sykefravær endrer seg over denne delen av livsløpet og hva som karakteriserer kvinners plager i alderen for overgangsalder (fra 45 til 55), sier Haukenes.

I arbeidspakke 2 skal professor i samfunnsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, Anette Fagertun, se nærmere på hvordan kvinner erfarer det å være i overgangsalderen. Hun vil undersøke forholdet til egen kropp og relasjoner med familier og venner, forholdet til helsetjenesten og særlig fastlegen, og til arbeidslivet.

Det er også et mål å finne ut av hvordan fastleger erfarer møter med kvinner i overgangsalder, og hva de ser som kan fremme eller hindre god helsehjelp til denne gruppen.

– Det er et generelt problem at kvinner i denne alderen, altså mellom 45 til 60 år faller ut av arbeidslivet som følge av langtidssykemeldinger. Vi må få en bedre forståelse av hva som skjer, sier Mæland.

Forskning på behandlinger

De ønsker også å bidra til at det rettes mer søkelys mot denne overgangsperioden, for å gi det norske folk kunnskap og et språk rundt plagene som oppstår, men også for å sørge for at flere får god behandling:

– Det finnes en rekke alternative behandlingsmetoder for kvinner som trenger det. Behandling med hormoner er i dag forholdsvis lite brukt, men kan ha en god effekt på flere av de plagene kvinner rapporterer. Det er også forsket noe på effekt av akupunktur på hetetokter, samt noe på betydningen av fysisk aktivitet og kosthold. I tillegg er det forsket litt på om mestringsstrategier, for eksempel gjennom kognitiv adferdsterapi, kan gjøre helseplagene enklere å takle. Dette kan påvirke arbeidsdeltakelsen, sier Mæland, og understreker at et viktig mål med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan overgangsalderen - og behandlingen - påvirker kvinner og samfunnet.

– Vi må tørre å snakke mer om dette

De ønsker i tillegg å undersøke om kunnskap om overgangsalderen kan påvirke kvinner som står midt i det. Mange vet for eksempel ikke at plagene kan starte flere år før menstruasjonen stopper, og at de kan variere veldig fra person til person. Man kan få nye plager, eller en forverring av plager knyttet til syklus:  

– De fleste vet at man kan få hetetokter, men ikke at mange uspesifiserte plager som muskel- og skjelettlidelser, lettere psykiske lidelser, utmattelse, hjernetåke og migrene kan oppstå eller endres som følge av overgangsalderen, sier Mæland.

Forskerne vil gjennomføre en såkalt intervensjonsstudie hvor en gruppe med kvinner får ekstra god kunnskap om overgangsalderen gjennom en kunnskapsplattform. Hypotesen er at økt kunnskap bidrar til å normalisere og ufarliggjøre symptomene, og gjøre kvinnene tryggere i sitt møte med plagene, helsevesenet og arbeidsgiver: 

– Overgangsalder hos kvinner er normalt og nødvendig. Det er like naturlig som menstruasjon, svangerskap og fødsel. Dessverre har kunnskap om overgangsalder i liten grad blitt overført fra mødre til døtre fordi det har vært preget av en taushetskultur: "Dette snakker vi ikke om". Det er på tide at kvinners erfaringer med overgangsalder blir formidlet, uten at det oppfattes som sutring, understreker Haukenes.

Grieg Foundation: Satser på kvinnehelse

For Grieg Foundation er dette en historisk stor satsning. Prosjektet er sentralt i stiftelsens satsning på kvinnehelse, sier Ingvild Hestad, daglig leder i Grieg Foundation:

– Vi er stolte av denne rekordstore støtten til det første store forskningsprosjektet på overgangsalder i Norge!

De har valgt å støtte dette prosjektet fordi de tror at kunnskapen vil ha stor betydning både for kvinner og for samfunnet.

– Vi håper kunnskapen vil bidra til mer presis diagnostisering og behandling, og til tilrettelegging og inkludering på arbeidsplassen. Vi håper også at prosjektet vil inspirere til mer samarbeid, bevilgninger, kunnskap og fokus på kvinnehelse, sier Hestad.

I tillegg til HVL og UiB, inngår NORCE, Lancaster university i Storbritannia og Roskilde universitet i Danmark i samarbeidet. De knytter også til seg andre lokale krefter, både på UiB og i Alrek helseklynge, samt fastleger og gynekologer.

Du kan også lese om forskningen i NRK Vestland.