Hjem
Det medisinske fakultet
Retningslinjer

Retningslinjer for spørreundersøkelser blant studenter på Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet har retningslinjer for aktører som ønsker å utføre spørreundersøkelser blant studenter. Undersøkelser om utdanningskvalitet og læringsmiljø utført av fakultetet og instituttene selv blant egne studenter er ikke omfattet av disse retningslinjene. Dette gjelder blant annet emne- og programvurderinger som er en del av institusjonens kvalitetssystem.

Hovedinnhold

Hvor sendes forespørselen?

Alle forespørsler om gjennomføring av spørreundersøkelser skal sendes via dette kontaktskjemaet .

Hva må forespørselen inneholde?

Forespørselen må beskrive undersøkelsens bakgrunn, formål og hvem man ønsker å sende undersøkelsen til. Spørreskjema, samt følgebrev eller invitasjon, skal vedlegges forespørselen. Alle undersøkelsesmetoder må tydelig kommunisere hensikten, avsenderen, estimert tid for gjennomføring, informasjon om konfidensialitet og en kontaktperson for spørsmål.

Forespørselen må også inkludere:

  • Beskrivelse av hvordan gjennomføringen er planlagt, med tidsangivelser
  • Planer for presentasjon av resultatene
  • Planer for lagring og sletting av data
  • Etisk vurdering

Hvem får tillatelse?

Studieadministrasjonen mottar ofte henvendelser om å gjennomføre spørreundersøkelser blant UiBs studenter. Det er viktig at studentene ikke blir overbelastet med undersøkelser.

Generelt vil følgende aktører kunne få tillatelse til å sende ut spørreundersøkelser:

  • Interne enheter som Studieavdelingen, andre fakultet eller Universitetsbiblioteket
  • Studentsamskipnaden i Bergen (Sammen)

Normalt vil det ikke gis tillatelse til kommersielle aktører.

Se også Universitetet i Bergen sine retningslinjer for spørreundersøkelser

Tidspunkt for gjennomføring av datainnsamling

For å sikre god deltakelse anbefales det å unngå perioder nær eksamen, spesielt 15.5.-30.6. og 15.11.-31.12.

Personvern og lagring av data

Prosjekter som håndterer personopplysninger må meldes inn i RETTE (UiBs system for oversikt og kontroll med behandling av personopplysninger i forsknings- og studentprosjekter). Elektroniske spørreskjemaundersøkelser som gjennomføres fullstendig anonymt omfattes ikke av personvernregelverket og trenger ikke registreres i RETTE. Merk at egne regler gjelder dersom du skal samle inn særlige kategorier personopplysninger, les mer om dette her.