Hjem
Det medisinske fakultet
Ved Det medisinske fakultet

Poststudierett

Det medisinske fakultet tilbyr sine studenter å søke om poststudierett. Poststudierett er en tidsbegrenset studierett du kan få tildelt like etter at du har avlagt en grad i et bachelorprogram, masterprogram eller profesjonsstudium ved fakultetet.

Hovedinnhold

Poststudieretten kan gi deg rett til å ta åpne emner ved UiB. Studieretten gir ikke rett til permisjon eller forlengelse av poststudieretten. Ordningen omfatter ikke studenter tatt opp til årsstudium.

Dersom  du akkurat har fullført graden din kan du søke om poststudierett. Studieretten blir tildelt for ett semester dersom du fullførte graden i høstsemester, og to semestre dersom graden ble fullført i vårsemesteret. Studieretten vil gi deg mulighet til å ta åpne enkeltemner ved UiB.

Du søker på følgende måte:

  • Du søker gjennom Søknadsweb. Velg opptaket som heter "poststudenter" og deretter fakultet. 
  • Poststudierettopptaket vil fremkomme på Søknadsweb. Opptak vil ikke bli gjort fortløpende, men ca hver 14 dag, og hyppigere mot slutten av søknadsperioden. Du vil bli informert, pr e-post når studieretten er tildelt.

Søknadsfristen 15.august/15.januar er satt sent, slik at du kan vente med å søke til du har fått svar på andre søknader (f.eks. søknad om opptak til mastergradsstudier ved UiB).

Dersom du ønsker å studere videre ved UiB etter poststudierettens lengde må du søke om ny studieplass. Du vil ikke være kvalifisert til å søke om internovergang til bachelorprogram/årsstudium for videre studier på lavere grad. For laveregradsstudier må du søke nytt opptak via Samordna opptak. Du kan evt. søke opptak til master eller praktisk-pedagogisk utdanning via Søknadsweb på UiB.


Studenter som får opptak som poststudent vil ikke bli knyttet til en ny utdanningsplan, men velger emner fritt (med forbehold om at det er ledig plass på emnene).