Hjem

Det medisinske fakultet

Forskerutdanning ved Det medisinske fakultet

Ny kunnskap for bedre helse! Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid som skal dokumenteres med en vitenskapelig avhandling av internasjonal standard på høyt faglig nivå.

Doktorpromosjon august 2015
Foto:
Thor Brødreskift

Ph.d.

I tillegg til arbeidet med avhandling, skal doktorgradskandidaten i ph.d.-programmet gjennomføre en videregående opplæring i faglig kontekst, metode og teori som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en større ramme. I løpet av forskerutdanningsperioden skal kandidaten også få trening i formidling av faglig arbeid overfor fagfeller, studenter og allmennheten.

Ph.d.-graden er normalt lagt opp til 3 års fulltids effektiv forskerutdanningsperiode, inklusive opplæringsdelen.

Her finner du UiBs sider om doktorgrad   

Dr.philos.

Dr.philos.-graden er en fri grad uten veiledning og organisert opplæring. Dr.philos-graden omfattes ikke av ordningene for organisert forskerutdanning og har en egen forskrift. Kandidater som er tatt opp på et forskerutdanningsprogram kan ikke framstille seg for dr.philos.-graden.