Hjem

Det medisinske fakultet

Forskerutdanning ved Det medisinske fakultet

Ny kunnskap for bedre helse! Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid som skal dokumenteres med en vitenskapelig avhandling av internasjonal standard på høyt faglig nivå.

uib_doktorpromo_2015_tb_206.jpg

Doktorpromosjon august 2015
Foto:
Thor Brødreskift

Ph.d.

I tillegg til arbeidet med avhandling, skal doktorgradskandidaten i ph.d.-programmet gjennomføre en videregående opplæring i faglig kontekst, metode og teori som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en større ramme. I løpet av forskerutdanningsperioden skal kandidaten også få trening i formidling av faglig arbeid overfor fagfeller, studenter og allmennheten.

Ph.d.-graden er normalt lagt opp til 3 års fulltids effektiv forskerutdanningsperiode, inklusive opplæringsdelen.

Her finner du UiBs sider om doktorgrad   

Dr.philos.

Dr.philos.-graden er en fri grad uten veiledning og organisert opplæring. Dr.philos-graden omfattes ikke av ordningene for organisert forskerutdanning og har en egen forskrift. Kandidater som er tatt opp på et forskerutdanningsprogram kan ikke framstille seg for dr.philos.-graden.