Hjem
Det medisinske fakultet

Ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet

Ny kunnskap for bedre helse! På disse sidene finner du informasjon du trenger som ph.d.-kandidat eller veileder ved Det medisinske fakultet

phdar i Muséhagen
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid som skal dokumenteres med en vitenskapelig avhandling av internasjonal standard på høyt faglig nivå. I tillegg skal kandidaten gjennomføre en opplæringsdel som støtter opp under forskningsprosjektet og bidrar til at kandidaten oppfyller de totale læringsmålene i ph.d.-utdanningen.