Hjem
Det medisinske fakultet

Programutvalgene (studier) ved Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet har etablerte programutvalg for alle studieprogram.

Hovedinnhold

Programutvalgene har felles mandat (sist revidert februar 2013) og en sammensetning som avspeiler undervisningsansvarlige institutt. Hvert programutvalg har også 2-3 studentrepresentanter. Se under hvert enkelt programutvalg for referat fra møter.