Hjem
Det medisinske fakultet

Handlingsplaner og årsmeldinger

Handlingsplaner for formidling, forskerutdanning, forskning, innovasjon og utdanning ved Det medisinske fakultet for perioden 2018 - 2022 og 2022 - 2025

Hovedinnhold

Det er satt i gang et arbeid med å oppdatere handlingsplanene våren 2023. Nye planer legges ut etter hvert som disse ferdigstilles.

Fakultetets handlingsplaner er forankret i Universitetet i Bergen sin strategi og fakultetets samfunnsoppdrag som er å levere godt skolerte helsearbeidere og forskning som bidrar til bedre helse. Gjennom formidling av evidensbasert kunnskap skal fakultetet i tillegg være synlig i samfunnet som en kulturinstitusjon tuftet på tradisjonelle universitetsverdier som kunnskapens egenverdi, akademisk frihet, faglig autonomi og fri meningsbrytning.

Handlingsplanene er inndelt i følgende områder: forskning, utdanning, forskerutdanning, innovasjon og formidling, samt Tiltaksplan for midlertidighet.

Du finner også årsmeldinger for forskning, forskerutdanning og utdanning samt årsrapport for kommunikasjon.