Hjem
Det medisinske fakultet

Strategiplaner og årsmeldinger

Strategiplaner og årsmeldinger for Det medisinske fakultet.

Hovedinnhold

Fakultetets strategiplander er forankret i Universitetet i Bergen sin strategi og fakultetets samfunnsoppdrag som er å levere godt skolerte helsearbeidere og forskning som bidrar til bedre helse. Gjennom formidling av evidensbasert kunnskap skal fakultetet i tillegg være synlig i samfunnet som en kulturinstitusjon tuftet på tradisjonelle universitetsverdier som kunnskapens egenverdi, akademisk frihet, faglig autonomi og fri meningsbrytning.