Hjem
Det medisinske fakultet

For media

Hovedinnhold

Førespurnader frå media kan rettast til senior kommunikasjonsrådgjevar Marion Solheim

Kontaktinformasjon:
E-post: marion.solheim@uib.no
Telefon: 55 58 39 09 / 991 52 821
Besøksadresse: Armauer Hansens hus (4. et.), Haukelandsveien 28

Du kan også kontakte:

Seniorkonsulent: Paul Andre Sommerfeldt: Paul.sommerfeldt@uib.no 

Seniorkonsulent Ingrid Hagerup: ingrid.hagerup@uib.no