Hjem
Det medisinske fakultet

Studierettleiing

Ikkje nøl med å ta kontakt med studierettleiar.

Hovedinnhold

Dei aller fleste studentar har ein eller anna gong i løpet av studiet hatt behov for å snakke med studierettleiar. Studierettleiaren kan svare på spørsmål om studiereglement, tilrettelegging, studieprogresjon og andre høve som har med studiet ditt å gjere. Studierettleiaren kan også hjelpe deg å kome i kontakt med vitskaplege tilsette, hjelpetenester for studentar og gje råd om meistring av studiekvardagen.  

Bestill tid til studieveiledning i dette skjemaet (logg på med UiB-konto).

Oversikt over studierettleiarar

Studierettleiar for medisinstudiet, 1.- 4. studieår: Sigrún Oløf Stefnisdottir
Studierettleiar for medisinstudiet, 5.- 6. studieår: May Kristin Skjerlie
Studierettleiarar for odontologi- og tannpleiestudiet: Siri F. Bjerkestrand og Tone Larsson
Studierettleiar for bachelor i ernæring: Marte Bjerke Roska
Studierettleiar på farmasistudiet: Marte Nørve Årvik 

Studierettleiing på masterstudia

Master i helsefag/helsevitskap: Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
Master i biomedisin: Institutt for biomedisin.
Master i human ernæring og klinisk ernæring: Marte Bjerke Roska
Master i internasjonal helse og/eller oral science: Institutt for global helse og samfunnsmedisin.