Hjem
Det medisinske fakultet

Studieplan - FL

Studiepoeng for Forskerlinjen: 120.0

Hovedinnhold

 

STUDIEPLAN

Faglig innhold

Forskerlinjen gir til sammen 120 studiepoeng; opplæringsdelen 30 stp, fulltids forskningsår 60 stp og forskningsoppgaven (artikkelen) 30 stp.

 

I tillegg til ordinært studium får Forskerlinjestudentene;

  • et år med fulltids forskning som studentstipendiat
  • organisert forskeropplæring ved at de gjennomfører opplæringsprogrammet for PhD graden (30 stp)
  • egen forskningsaktivitet med skriving av en forskningsoppgave som kan være starten på et doktorgradsarbeid. Målet er minst en internasjonal publikasjon i løpet av studiet.
  • Forskerlinjeaktiviteter i form av forelesninger, kurs, seminar og minikongress, i tillegg til sosiale aktiviteter
  • 1/2 til 1 års reduksjon av utdanningstiden i mange spesialiteter

Læringsmål

Alle studenter som fullfører Forskerlinjen skal ha oppnådd en obligatorisk forskeropplæringsdel som tilsvarer minst 30 studiepoeng. Denne forskeropplæringen er tilsvarende opplæringsdelen i en PhD-grad.

Studenten skal ha et veldefinert eget forskningsprosjekt. Målsettingen er at dette prosjektet skal resultere i minimum en publikasjon i et internasjonalt tidsskrift med referee-vurdering. Det er en hovedmålsetting at flest mulig av studentene ved Forskerlinjen fortsetter med målrettet medisinsk/odontologisk forskning etter avsluttet studium. Målet er at flest mulig oppnår en PhD grad innen 3 år etter avsluttet Forskerlinje. Kandidater med gjennomført Forskerlinje kan søke doktorgradsstipend på linje med andre, og noen stipend er øremerket forskerlinjestudenter.

Læremiddelomtale
Bortsett fra ved den organiserte forskeropplæringen ved fakultetet, vil kurs og opplæring være individuelt tilpasset den enkelte students forskningsoppgave.

Betinget opptak til Forskerlinjen skjer i 3. semester. Den normerte studietiden blir forlenget med 1 år, til 7 år for medisin og 6 år for odontologi . Valgterminen utgår for Forskerlinjestudenter. Studentene skal arbeide med forskning på full tid i 1 år, fortrinnsvis 3. året.  I tillegg skal studenten drive forskningsarbeid tilsvarende 0,2 årsverk pr år samtidig med ordinært medisins/odontologistudium.

Undervisningsspråk

Norsk

Vurdering / eksamensformer

Den organiserte forskeropplæringen, 30 studiepoeng, omfatter kurs med kursprøve, formidling osv. etter gjeldende reglement for forskeropplæringen ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.

I tillegg vurderes og godkjennes forskningsoppgaven og publikasjon/-er.