Hjem
Det medisinske fakultet

Avbrudd av doktorgradsarbeidet

Rutiner rundt avslutning av doktorgradsarbeidet uten disputas.

Frivillig avslutning

  • Kandidaten sender melding om avslutning av doktorgradsarbeidet til instituttet, som sender denne videre til fakultetet.
  • Fakultetet sender sluttmelding til kandidaten, med kopi til instituttet.
  • Mer informasjon finnes i ph.d.-reglementet § 5.1.

Tvungen avslutning

Fakultetet kan beslutte tvungen avslutning av doktorgradsarbeidet før avtalt tid dersom det foreligger gjentatte og vesentlige brudd fra kandidatens side av informasjons-, oppfølgings- eller rapporteringsplikt, vesentlig forsinkelse, eller brudd på forskningsetiske retningslinjer.

Mer infomasjon om dette finnes i ph.d.-reglementet § 5.2.