Hjem
Det medisinske fakultet

FAQ

Her finner du aktuelle spørsmål og svar angående Forskerlinjen

Hovedinnhold

1. Sp: Hvilke forskerkurs må jeg ta i permisjonsåret?

Sv: Grunnkurs i medisinsk og helsefaglig forskning er obligatorisk og må tas i forskningsåret ditt. Du har fortrinnsrett til plass på kurset i det året du har permisjon for å drive forskning på fulltid. Dyreforsøkskurset er også obligatorisk for de som har prosjekter der dyreforsøk inngår.

2. Sp: Må vi sende egen søknad om permisjon?

Sv: Nei, søknad om stipend som gjelder for forskningsåret, gjelder samtidig som søknad om permisjon.

3. Sp: Hva kreves for å få godkjent opplæringsdelen?

Sv: Du må ha 30 studiepoeng for å få godkjent den obligatoriske opplæringsdelen i PhD-programmet. Retningslinjene for beregning av studiepoengene finner du her

4. Sp: Hva gjør jeg når jeg nærmer meg slutten av studiet?

Sv: Senest innen utgangen av nest siste semester på studiet, skal søknad om godkjenning av opplæringsdelen samt artikkelen leveres til Forskerlinjen. Bruk skjema for godkjenning av opplæringsdelen som finnes her

5. Sp: Når er søknadsfristen for søknad om stipend og permisjon?

Sv: Søknadsfristen er 15. september og 15. februar for påfølgende semester/semestre.

6. Sp: Er det restriksjoner på om forskerlinjestudenter kan dra på utveksling i klinikken, f.eks ta et semester i Tyskland el.l.?

 Sv: Så lenge det er i ordinært studium er det ingen restriksjoner. Vi har også akseptert halvt stipend i slik periode.

7. Sp: Jeg har funnet et prosjekt som interesserer meg veldig, men det er ved et annet fakultet. Er det mulig å søke opptak på Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet, selv om prosjektet er på et annet fakultet ved UiB?

Sv: Det er ingenting i veien for at du blir tilknyttet et annet fakultet og at den reelle forskning og veiledning foregår der. Du MÅ da ha biveileder fra Det medisinske fakultet. Kravene til forskningen og innsatsen er den samme.