Hjem
Det medisinske fakultet

Avtale ved opptak til PhD-utdanningen

Opptak formaliseres gjennom en skriftlig avtale innenfor rammen av standardavtalen for opptak vedtatt av Universitetsstyret.

Hovedinnhold

Avtale skal skrives innen en mnd. etter at tilsagn om opptak er gjort kjent for kandidaten.

Avtaleskjema med veiledning finner du her.

Avtalen inngås mellom doktorgradskandidat, veileder(e), institutt og det fakultet kandidaten knyttes til, og angir partenes gjensidige rettigheter og plikter. Avtalen skal sikre at doktorgradskandidaten deltar regelmessig i et aktivt forskningsmiljø og legge til rette for at forskerutdanningen kan gjennomføres til avtalt tid.

Avtalen skal underskrives av kandidat, instituttstyrer, veileder(e), og sendes til Det medisinske fakultet for underskrift fra prodekanus for forskning. Fakultetet arkiverer originalavtalen, og sender kopier til partene.

 

Del A: Generell del

  • Formell avtale mellom kandidat, institutt og fakultet.

 

Del B: Veiledningsavtale

  • Avtale mellom kandidat og veileder(e)
  • Dersom doktorgradsarbeidet omfatter flere fagmiljø/institutt ved fakultetet/UiB, skal avtalen angi fordeling av kreditering mellom disse.

 

Del C: Avtale med ekstern institusjon

  • Avtale mellom kandidat, fakultet og ekstern institusjon
  • Gjelder kandidater med ekstern finansiering og / eller ekstern arbeidsplass
  • Gjelder ikke kandidater finansiert gjennom NFR, Helse Bergen, Helse Vest eller Kreftforeningen.