Hjem
Det medisinske fakultet
Opplæringsdelen

Skjema FL

Diverse skjema knyttet til Forskerlinjen

Hovedinnhold

 

 

Frist for søknad om opptak til Forskerlinjen er 1. oktober.

Frist for å søke sommerstipend og stipend for høstsemesteret er 15. februar, og for vårsemesteret 15. september.

 

Her finner du aktuelle skjema:

Skjema for søknad om stipend

Skjema for søknad om godkjenning av opplæringselementer

Protokollbeskrivelse

Plan for opplæringsdelen

Avtale om faglig veiledning

Slutterklæring fra veileder

Søknad om endring av veilederforhold

 

Du søker om opptak til Forskerlinjen HER