Hjem
Det medisinske fakultet
Fakultetsstyret

Protokoller fra fakultetsstyret

Her blir protokollene fra møtene i styret ved Det medisinske fakultet lagt ut.

Hovedinnhold

Protokollene publiseres etter at merknadsfristen til styret er gått ut. Godkjent protokoll publiseres etter påfølgende fakultetsstyremøte.