Hjem
Det medisinske fakultet

To nye sentre for fremragende forskning til fakultetet

Forskingsrådet har utpeika to forskingsmiljø ved Det medisinsk-odontologiske fakultet til Senter for fremragende forskning (SFF) frå 2013.

Hovedinnhold

Både “Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health" med prosjektleiar professor Halvor Sommerfelt, og “Centre for Cancer Biomarkers" med prosjektleiar professor Lars Andreas Akslen, får den prestigetunge statusen Senter for fremragende forskning (SFF). I tillegg deltek professor ved UiB, Vidar Steen, i eit SFF koordinert av Universitetet i Oslo: «Norwegian Centre for Mental Disorders Research».

Les meir om tildelinga på Forskingsrådet sine nettsider.

Sjå også nyhendesak på UiB sine nettsider.