Hjem
Det medisinske fakultet
farmasi

Radioaktive legemiddel

Ikke alle farmasøyter har sin arbeidsplass bak skranken på et apotek. Ikke alle legemiddel er hyllevare heller.

Hovedinnhold

Farmasiutdannelsen har gitt meg dybdekunnskap om legemidler, og dette er unikt.

Andreas Drangevåg har mastergraden i farmasi fra UiB, og jobber med produksjon av radioaktive legemidler ved Senter for Nukleærmedisin på Haukeland Universitetssykehus. Legemidlene han lager brukes til diagnostisering av blant annet kreft ved hjelp av en teknikk som kalles PET-CT-skanning.

Multidisiplinært arbeidsmiljø

- Arbeidsplassen min består av mange ulike fagfolk, forteller Andreas. Jeg har kjemikere, radiografer, fysikere, ingeniører, sykepleier og leger som nærmeste kolleger.

- Jeg har flere roller i prosessen med legemiddeltilvirkningen, og vi rullerer på enkelte roller. Når jeg er i produksjonen er jeg med å lage legemidlet, dette gjøres ved å ha en kjemisk syntese som resulterer til den aktive forbindelsen.

Legemidlene som blir laget ved Senter for Nukleærmedisin skal injiseres i pasientene, og det er derfor viktig å jobbe helt sterilt. Andreas har også ansvar for å sikre kvaliteten i hele produksjonsforløpet.

- Ved kvalitetskontroll av produktet vil jeg utføre flere kjemiske og biologiske analyser for å være sikker på at produksjonen har blitt foretatt riktig. Analyseresultatene blir så vurdert sammen med en som er ansvarlig for kvalitetssikringen. Jeg kan ikke utføre både kontroll og sikring ved samme produksjon, jobben må dobbelkontrolleres av en annen farmasøytkollega. 

Er kvaliteten tilfredsstillende, vil jeg ved kvalitetssikring godkjenne produktet til å bli et legemiddel. Etter dette blir legemiddelet tatt i bruk av øvrig helsepersonell og injisert i pasienten som behandling.

Unik kunnskap om legemiddel

- På min arbeidsplass håndteres, brukes og produseres legemidler hver eneste dag. Farmasiutdannelsen har gitt meg dybdekunnskap om legemidler, og dette er unikt. Jeg bruker så og si alle fagene mine fra universitetet i jobben min, sier Andreas.

Andreas forteller at farmasistudiet også har gitt han bredden han trenger for å kunne relatere nærliggende fagfelt opp mot legemidlene.

- Jeg må kunne vurdere ulike resultater eller endringer i produksjonsprosessen av legemiddelet, og kunne relatere dette til effekt og sikkerhet ved pasientbehandling. For eksempel: Hvilke tilsetninger i legemiddelet vil gjøre effekten bedre, eller gi mindre bivirkninger? Hvordan skal legemidler håndteres for at pasienten skal få best mulig behandling? Hvordan sikre at rett pasient får riktig dose? Dette er noen av spørsmålene jeg vurderer i jobben som sykehusfarmasøyt.