Hjem
Det medisinske fakultet

Politiattest

På de fleste av studieprogrammene ved Det medisinske fakultet må du levere politiattest når du begynner på studiet.

illistrasjon av politibetjent og politiattest
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Hvem må levere politiattest?

Bachelor

 • Tannpleie
 • Ernæring

Profesjon/integrert master

 • Medisin
 • Farmasi (du må levere to ulike politiattester)
 • Odontologi (tannlege)

Master

 • Klinisk ernæring (du må levere ny politiattest når du begynner på masterstudiet, selv om du har levert attest som bachelorstudent)
 • Master i manuellterapi for fysioterapeuter
 • Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS-området
 • Spesialistutdanning i odontologi

Hvilke politiattester trenger jeg?

Slik søker du om politiattest:

Farmasistudenter

1. Gå til politiet.no og trykk på “Politiattest”, så på “Politiattest - søk digitalt”.  

2. Trykk på “Søk politiattest” (ikke på “Søk politiattest via Studentweb”).  

3. Logg på med ID-porten.  

4. Du skal nå se en side med ditt navn, adresse og kontaktinformasjon. Scroll ned til overskriften “Om politiattesten”.  

5. Fyll ut kategorifeltet med “Studenter” og Formålsfeltet med “Student - Farmasi”. 

6. Last opp bekreftelse, som tilbudsbrevet fra Samordna opptak, og trykk “Send inn”.  

7. Gjenta punkt 1. - 6. 

8. Fyll igjen ut kategorifeltet med “Studenter”, men denne gangen formålsfeltet med "Kommunale helse- og omsorgstjenester”, last opp bekreftelse og trykk “Send inn”.  

9. Du mottar politiattestene i din digitale postkasse eller per post. Dette kan ta opptil 14 dager.  

10. Last opp begge politiattestene til UiB i eget skjema for opplasting av politiattest innen 1. september:

Nynorsk innsendingsskjema

Bokmål innsendingsskjema

Engelsk innsendingsskjema

Alle andre studenter

1. Logg inn på Studentweb med ditt UiB-brukernavn og passord.  

2. Klikk på menyvalget "Mer".  

3. Velg så "Bestillinger" og klikk på "Politiattest".

4. Følg instruksene og fullfør bestillingen på politiets nettsider.  

5. Du mottar politiattestene i din digitale postkasse eller per post. Dette kan ta opptil 14 dager.  

6. Last opp politiattesten til UiB i eget skjema for opplasting av politiattest innen 1. september (1. februar for studenter på manuellterapi):

Nynorsk innsendingsskjema

Bokmål innsendingsskjema

Engelsk innsendingsskjema

  Spørsmål om politiattest:

   Hvorfor må jeg levere politiattest?

   Alle som skal jobbe med mennesker innen helse- og omsorgssektoren må levere inn politiattest, og dette inkluderer dem som skal ha praksis eller klinisk undervisning. Politiattesten viser om man tidligere har vært siktet, tiltalt eller domfelt for brudd på ulike paragrafer i straffeloven. Farmasistudenter skal i tillegg vise frem attest på eventuelle overtredelser av narkotikalovgivningen. 

   Kravet om politiattest er til for å beskytte pasienter og brukere som studenter møter. 

   Universitetet kan kreve politiattest på bakgrunn av Universitets- og høyskoleloven § 4-9 og Forskrift om opptak til høyere utdanning § 6-1

   Universitets- og høyskoleloven § 4-9, andre ledd viser til at studenter kan utestenges fra praksis og klinisk undervisning ved eventuelle lovbrudd som kommer frem på attesten.

   Hva skjer hvis jeg ikke leverer politiattest? 

   Uten gyldig politiattest risikerer du etter hvert å miste studieplassen din. Du må ha politiattest for å delta i klinisk undervisning eller i praksis. Dette er obligatoriske undervisningsaktiviteter, og dersom du ikke fullfører dem kan du ikke gå opp til eksamen. Fremvisning av politiattest er lovpålagt, derfor er det ingen unntak fra denne regelen.    

   Har du andre spørsmål om innlevering av politiattest? 

   Ta kontakt med fakultetet via UiBhjelp