Hjem
Middelalderklyngen

Kontaktpersonar

Koordinator og faggruppe for mellomalderklynga.

Hovedinnhold

Koordinator for mellomalderklynga er forskar i arkeologi ved UiB, Irene Baug.

Fagleg leiing
Det er også knytt ei tverrfagleg faggruppe til klynga. Faggruppa utarbeider fagleg retning for klynga og gir innspel og råd til arbeidsgruppa. Målet er å fremme forsking og forskingsbasert aktivitet knytt til både formidling og utdanning. 

Faggruppa består av professor i mellomalderlatin, Åslaug Ommundsen, professor i mellomalderhistorie, Kirsi Salonen og førsteamanuensis i mellomalderarkeologi, Alf Tore Hommedal.

Koordinator for mellomalderforum er postdoktor i norrøn filologi, Stefan Drechsler