Hjem
Middelalderklyngen

Kontaktpersonar

Hovedinnhold

Det er etablert eit sekretariat ved Universitetet i Bergen i arbeidet med mellomalderklynga. 

  • Åslaug Ommundsen, professor i mellomalderlatin og fagleg leiar for mellomalderklynga
  • Irene Baug, forskar i arkeologi og prosjektkoordinator for mellomalderklynga
  • Stefan Drechsler, postdoktor i norrøn filologi og ansvarleg for mellomalderforum
  • Ingrid Endal, kommunikasjonsrådgjevar