Hjem
Middelalderklyngen

Kontaktpersonar

Hovedinnhold

Det er etablert eit sekretariat ved Universitetet i Bergen i arbeidet med mellomalderklynga. 

  • Aidan Conti, professor i mellomalderfilologi og fagleg leiar for mellomalderklynga (frå januar 2021)
  • Irene Baug, forskar i arkeologi og prosjektkoordinator for mellomalderklynga
  • Stefan Drechsler, postdoktor i norrøn filologi og ansvarleg for mellomalderforum
  • Ingrid Endal, kommunikasjonsrådgjevar