Hjem
Middelalderklyngen

Mellomalderforskarar ved UiB

Ei lang rekkje forskarar ved UiB har mellomalder som ein sentral del av sitt interessefelt. Her er ei oversikt over fast og mellombels tilsette frå ulike fagfelt som filologi, historie, kunsthistorie, musikk, arkeologi, rettshistorie, paleografi, litteratur og religion.