Hjem
Middelalderklyngen
call for papers

Food and Feast in the Arthurian World

Velkommen til den fjerde internasjonale konferansen for Nordic Branch of the International Arthurian Society i Bergen 4.–6. mai 2022.

Food and feast
Sir Galahad blir introdusert for King Arthurs riddere, samlet ved det runde bord. Denne illustrasjonen er fra 'The Quest for the Holy Grail and the Death of Arthur', tilskrevet Gautier Map. BnF MS fr. 343, 14. c.
Foto/ill.:
Wikimedia Commons

Hovedinnhold

Den fjerde internasjonale konferansen for Nordic Branch of the International Arthurian Society vil bli avholdt i Bergen 4.–6. Mai 2022.

Hovedtemaet for konferansen vil være Food and Feast in the Arthurian World.

Den høviske festen, maten og selve festmåltidet, står sentralt i både arthurdiktingen og annen høvisk litteratur. Festen er i seg selv en scene for framvisning av høviske idealer og hoffliv med fantastiske banketter med en overflod av luksuriøse retter, skinnende servise av glass og gull, passende antrekk og underholdning, utallige tjenere og, viktigst av alt, utsøkte bordmanerer. Det høviske måltidet som sosial hendelse blir slik løftet til et høyest mulig nivå, og gjort til et performativt og interaktivt show av makt, prakt og etikk fra eliten.

Konferansen vil ta for seg temaet food and feast fra ulike perspektiv.

Hovedtalerne for 2022 blir Hélène Tétrel (Université de Rouen) og Bjørn Bandlien (Universitetet i Sørøst-Norge).

Konferansen vil finne sted i Bergen, på Høyskolen i Bergen og Universitetet i Bergen, og arrangeres av Middelalderklyngen.

>> Mer om konferansen og call for papers