Hjem
Middelalderklyngen
middelalderforum

Middelalderforum 2024

I 2024 feires 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov, og Landsloven er tema for årets foredragsrekke på Middelalderforum. Velkommen til Frille og Dyvekes vinkjeller for ny kunnskap og hyggelig lag!

Fragment fra Landsloven fra 1274
Med innføringen av Landsloven i 1274-1276 ble det også produsert mye flere lovmanuskripter i Norge enn tidligere. Spesielt i løpet av første halvdel av 1300-tallet er det kjent mange eksempler med vakre illuminasjoner. Dette eksemplet fra 1320 viser en heraldisk symbol, den norske riksløven (København, Den Arnamagnæanske Samling, AM 322 fol., f. 20r).
Foto/ill.:
Foto/ill.: Stefan Drechsler

Hovedinnhold

I 2024 er det 750 år siden den første loven som gjaldt hele Norge, Landsloven, ble innført. Middelalderforum skal i hele 2024 belyse en rekke juridiske, kulturhistoriske og filologiske sider ved Landsloven og andre viktige norske og islandske lover fra 1200-tallet. 

Landsloven endret samfunnet på mange måter, og foredragene vil se nærmere på samfunnet som ble styrt av loven i høy- og senmiddelalderen frem til slutten av 1600-tallet.

Foredragene finner sted på Frille og Dyvekes vinkjeller i Hollendergaten 7, og starter kl. 18.

Alle er velkommen og det er gratis inngang!

Program våren 2024

22. januar
Kl. 18–19                     
 

Skrift i mellomnorske diplomer: Et vitnesbyrd på den vestnorske skrivertradisjonen ved Tonje Waldersnes, masterstudent i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen

12. februar
Kl. 18–19          

Kongens palatium i Bergen. Kongsgarden på Holmen då kong Magnus Lagabøte gav landslova i 1274 ved Alf Tore Hommedal, førsteamanuensis i middelalderarkeologi ved Universitetsmuseet i Bergen

18. mars
Kl. 18–19  

Bryllup og ekteskap i Landsloven: Et verdslig eller et kirkelig tema? ved Knut Høiaas, museumspedagog ved Bymuseet i Bergen

15. april
Kl. 18–19      

Rettarbøtene i Landslova: Møtet mellom gammal og ny rett i 1274 ved Brage Thunestvedt Hatløy, postdoktor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen

Program høsten 2024

9. sept.
Kl. 18–19 

Norsk og islandsk lov før Landsloven ved Már Jónsson, professor i historie ved Háskóli Íslands

30. sept.
Kl. 18–19 

Kristian IVs norske lov av 1604: Mer enn bare en dansk oversettelse ved Helen F. Leslie-Jacobsen, førsteamanuensis i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen

14. okt.
Kl. 18–19 

Hva kan kildene fortelle om hvor Landsloven i Codex Hardenbergianus er produsert? ved Anna Catharina Horn, forsker i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo

18. nov.
Kl. 18–19 

Farmannalova av 1276 ved Jens Eike Schnall, førsteamanuensis i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen

9. des.
Kl. 18–19 

Lovreglar i Landslova som ikkje alle var like nøgde med ved Else Mundal, professor emerita ved Universitetet i Bergen