Hjem
Museets administrasjon
Nyhet

Løsningsworkshop og diskusjonsmøter 28. - 30. september

Teamwork - Colourbox
Foto/ill.:
Teamwork - Colourbox

Hovedinnhold

Tusen takk for engasjert deltakelse i løsningsworkshop 28.9. og fem påfølgende diskusjonsmøter med de ulike hovedenhetene ved museet. Det var jammen kjekt å treffe mange av dere (totalt 30 ansatte) i MP3 på mandag! Men det var også både kjekt og nyttig med fem digitale møter de påfølgende to dagene.

Alle skal ha mottatt (per e-post) presentasjonen som ble fremlagt i møtene, men denne er også vedlagt denne nyhetssaken. I tillegg legger vi ved (i uredigert form) innspillene som fremkom etter gruppearbeidet i løsningsworkshop’en. Vi mottok også en lang rekke nyttige innspill i og i etterkant av møtene med de ulike enhetene, men det blir for omfattende å dele alt dette materialet.

I ukene fremover vil AFF, i samarbeid med prosjektgruppen, jobbe med å sortere, strukturere og analysere alle innspill dere har gitt så langt. Vi skal fremlegge en foreløpig anbefaling til prosjektets styringsgruppe 21.10.

Til slutt vil vi gjerne minne om at alle ansatte har anledning til å sende skriftlige innspill per e-post til UM-Evaluering@uib.no innen 13. oktober.