Hjem
Museets administrasjon

Hovedinnhold

Universitetsmuseet i Bergen er ett av seks nasjonale universitetsmuseum og er en del av Universitetet i Bergen, UiB.

Som statlig universitetsmuseum har Universitetsmuseet i Bergen omfattende vitenskaplige samlinger, og muséet er et regionalt kompetanse- og formidlingssentrum.

Fagfeltene med dertil hørende samlinger er antropologi, arkeologi og kunst- og kulturhistorie, botanikk, geologi og zoologi.