Hjem
Globale samfunnsutfordringer

Nyhetsarkiv for Globale samfunnsutfordringer

To forskningsprosjekter forankret ved henholdsvis Det juridiske fakultet og Instituttene for kjemi og biomedisin er tildelt midler til hver sin stipendiat.
I november 2018 ble det offisielt kunngjort at Universitetet i Bergen får en lederrolle for International Association of Universities (IAU) sitt arbeid mot bærekraftsmål 14 – liv under vann. I november 2019 hadde IAU SDG14-teamet sitt første møte – virtuelt.
Når nyfødte med lav fødselsvekt blir holdt tett inntil mors kropp i store deler av døgnet i første levemåned øker deres sjanser til å overleve betydelig.
Andre konferanse for bedre dialog mellom disipliner og aktører.