Hjem
Globale samfunnsutfordringer

Nyhetsarkiv for Globale samfunnsutfordringer

To forskingsprosjekt innan globale samfunnsutfordringar har fått midlar til å tilsette Ph.D.-stipendiatar. 
Stadig flere krysser landegrensene for å benytte utradisjonelle metoder for å få barn. Onsdag blir problemstillinger knyttet til såkalt «reproduktiv turisme» belyst under konferansen «European Congress on Tropical Medicine and International Health».
Sente for internasjonal helse på Universitetet i Bergen er vertar for den 12. europeiske konferansen innan tropemedisin og internasjonal helse (ECTMIH). Det er fyrste gongen denne kongressen finn sted i Norge.