Hjem

Det juridiske fakultet

Hovedinnhold

Studenter sitter i trappen på Jussbygget

Det juridiske fakultet ligger på Dragefjellet i hjertet av Bergen.

Våre studenter og forskere jobber med fag som har høy relevans for samfunn og næringsliv.  På fakultetet kan du lære om alt fra strafferett til barns rettigheter, kontraktsrett, rettsstat og internasjonalt rettssamarbeid. Vi arbeider også med rettslige rammevilkår for teknologiutvikling, næringsvirksomhet og klima- og energiomstilling.

LANDSLOVA 750 ÅR
Landslova

10 kjappe om Landslova

I 2024 feirer vi 750-årsjubileum for Magnus Lagabøtes landslov. Vi har spurt rettshistorikar Brage Thunestvedt Hatløy ved Det juridiske fakultet 10 spørsmål om Landslova.

UTVEKSLING
Utveksling Skottland

Fikk jobb etter utveksling

Tidligere masterstudent og jurist Emilie Liknes var på utvekslingsopphold ved University of Aberdeen. Hun anbefaler alle å reise på utveksling, blant annet fordi det bidro til jobb etterpå.

BERGEN ENERGY AND CLIMATE LAW DAYS
Bergen Energy Climate Law Days 2023

Nordisk møtested for energi-, klima- og miljørett etablert

Overgangen til fornybar energi og behovet for å finne en balanse mellom teknologisk utvikling og bevaring av naturen, skaper nye juridiske utfordringer. Med Bergen Energy and Climate Law Days har forskere ved Det juridiske fakultet etablert et nordisk møtepunkt for energi-, klima- og energirett.

FORSKNINGSDAGENE

Fakultetet vant pris for beste forskningsstasjon

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen vant prisen for beste bod på forskningstorget under Forskningsdagene i Bergen 2023. Et dataspill for å plassere vindmøller var sentral for seieren.

HAVVIND | JUSS
Eirik Finserås

Havvindparker stjeler vind fra hverandre

Havvindparker kan begrense effekten til andre parker med 20 prosent så langt som 50 kilometer unna. Lovverket er tynt og må utvikles for å tilpasses storstilt havvindbygging i Nordsjøen og i andre havområder, mener stipendiat Eirik Finserås, ved Det juridiske fakultet.