Hjem

Det juridiske fakultet

Hovedinnhold

Studenter sitter i trappen på Jussbygget

Det juridiske fakultet ligger på Dragefjellet i hjertet av Bergen.

Våre studenter og forskere jobber med fag som har høy relevans for samfunn og næringsliv.  På fakultetet kan du lære om alt fra strafferett til barns rettigheter, kontraktsrett, rettsstat og internasjonalt rettssamarbeid. Vi arbeider også med rettslige rammevilkår for teknologiutvikling, næringsvirksomhet og klima- og energiomstilling.

Æresdoktor 2024
Mads Bryde Andersen på Grønland

«Bergensvennen» vil verne om det nordiske rettsfellesskapet

– Det nordiske perspektivet er verdifullt fordi vi har så mange kulturelle og verdimessige røtter til felles, selv om reglene er ulike, sier Det juridiske fakultet sin nye æresdoktor, Mads Bryde Andersen. Professoren ved Københavns universitet er en aktiv pådriver for å holde den fellesnordiske...

Nyhet
Studenter utenfor Det juridiske fakultet

Vil la juss-studentene bruke KI-verktøy på eksamen

Det juridiske fakultet ved UiB har nylig ferdigstilt en rapport om bruken av kunstig intelligens (KI) i undervisning og prøving. I rapporten foreslås det en rekke tiltak for å legge til rette for faglig forsvarlig bruk av KI-verktøy gjennom studiene.

LANDSLOVA 750 ÅR
Landslova

10 kjappe om Landslova

I 2024 feirer vi 750-årsjubileum for Magnus Lagabøtes landslov. Vi har spurt rettshistorikar Brage Thunestvedt Hatløy ved Det juridiske fakultet 10 spørsmål om Landslova.

UTVEKSLING
Utveksling Skottland

Fikk jobb etter utveksling

Tidligere masterstudent og jurist Emilie Liknes var på utvekslingsopphold ved University of Aberdeen. Hun anbefaler alle å reise på utveksling, blant annet fordi det bidro til jobb etterpå.

BERGEN ENERGY AND CLIMATE LAW DAYS
Bergen Energy Climate Law Days 2023

Nordisk møtested for energi-, klima- og miljørett etablert

Overgangen til fornybar energi og behovet for å finne en balanse mellom teknologisk utvikling og bevaring av naturen, skaper nye juridiske utfordringer. Med Bergen Energy and Climate Law Days har forskere ved Det juridiske fakultet etablert et nordisk møtepunkt for energi-, klima- og energirett.