Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

1. mars startet prosjektet Corporate Governance opp ved Det juridiske fakultet
Cand. jur Hans Fredrik Marthinussen forsvarer lørdag 14. februar 2009 kl. 10.15 sin doktoravhandling Forholdet mellom panterett og pantekrav