Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet gjennomførte en større undersøkelse om studiemiljøet ved fakultet i mars i år. Nå foreligger de første resultatene.