Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet gjennomførte en større undersøkelse om studiemiljøet ved fakultet i mars i år. Nå foreligger de første resultatene.
Asbjørn Strandbakken vann med 66,4 prosent av røystene i Det juridiske fakultet sitt dekanval. Nyhet fra "På Høyden".